اجاره و ارائه سند برای دادسرا و دادگاه

انواع سند برای دادگاه

اجاره سند دارای یک مفهوم حقوقی و هم یک مفهوم کیفری نیست.در حقیقت با شناخت کیفری و حقوقی بودن اجاره سند برای متهم بستر کلی این مفهوم مشخص می‌شود.مشاهده می‌کنید یا کیفری است یا حقوقی.درواقع می‌توان گفت که قانون‌گذار هر چیزی را که تدوین کرده است یا باید کیفری باشد یا حقوقی.حقوق بخشی از قانون است که در آن قانون‌گذار برای افراد جامعه چارچوب گوناگون تعیین کرده. در این قسمت از قانون حقوق هر فرد و نحوه رسیدن به آن در موقعیت مختلف بیان شده است .

به طور مثال اگر کسی می‌خواهد براساس قانون ثبت و اسناد و املاک که تعیین کرده عمل کند که با دریافت اسناد مربوط به مالک شناخته می‌شود طی این مراحل حقوقی می‌باشد .در خصوص پرونده‌های کیفری مسایل دیگری وجود دارد که پیچیده‌تر از قوانین حقوقی فوق الاشاره است.

آنچه که در قانون کیفری می‌بینیم عمدتا به مفهوم جرم است به عبارتی می‌شود گفت قانون‌گذار به دنبال تعریف و اثبات جرم است بر این اساس مفاهیمی مانند جرم و متهم بیان می‌شود.لذا قانون گذار در این بخش از قانون جرم را تعریف می‌کند و به موازات آن مجازات هم تعیین می‌کند.

آزادی زندانی

اجاره سند برای آزادی زندانی

وثیقه اجاره‌ای مفهومی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری قابل بررسی است.اجاره سند برای زندانی از نظر حقوقی از مفاهیمی مانند سند و قرارداد و امثالهم بهره برده‌است.وثیقه اجاره‌ای از نظر کیفری برای کسانی کاربرد دارد که درگیر مسیر کیفری شده‌اند .این دو بستر متفاوت اما مهم برای کاربرد اجاره سند برای زندانی محسوب می‌شود.

اجاره سند:

 در قانون ایران دو نوع سند وجود دارد. این اسناد عبارتند از اسناد رسمی که برابر قانون ثبت شده و به عبارتی سند رسمی سندی است که توسط قانون تایید شده‌است.

در بحث اجاره سند برای مراجع قضایی همان سند رسمی در مقابل سند رسمی سند غیر رسمی وجود دارد که یا قولنامه‌ای یا دست خطی است که سند غیر رسمی ارزش ندارد و اما سند رسمی از اعتبار قانونی برخوردار است.اجاره سند یا وثیقه اجاره‌ای مفهوم کیفری هم دارد از این رو باید دقت بیشتری کرد.

مهمترین مفهومی که در کیفری بیان می‌شود معنی آن جرم است.براساس آن است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم بیان می‌شود.اجاره سند برای زندانی برای هر دو مفهوم مجرم و متهم کارایی دارد از این رو بهتر است با این مفهوم آشنا شویم.

متهم کسی است که جرم برای وی اثبات نشده است اما ممکن است که این مورد اتفاق بیافتد.

مجرم کسی است که جرم برای او اثبات شده و این فرد باید مجازات شود.

لذا این دو تعریف به مفهوم اثبات و تعریف جرم متصل هستند.

اجاره انواع سند

جرم چیست؟ چگونه اثبات می‌شود؟

جرم هر کار خلاف قانون است اما در بخش حقوق جرم معنی ندارد که معنی درستی برای حقوقی نیست.

در قانون جرم سه رکن مادی و معنوی و قانون تعریف و اثبات می شود.

در رکن معنوی به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا فعل دارای آثار منفی و قابل اثبات است یا خیر؟

اگر پاسخ مثبت باشد رکن مادی فعل اثبات می‌شود و در واقع در این رکن به فعل و اثر آن نگاه می‌شود که به شکل‌های مختلفی ثابت می‌شود.

در رکن معنوی قانون به این سوال می‌پردازد که آیا فاعل براساس دانش و آگاهی قبلی این کار را کرده است ؟

آیا عمدی بوده یا اتفاق به صورت سهوی رخ داده است؟

اگر ثابت شود که عمدی بوده رکن معنوی اثبات می‌شود و اگر سهوا باشد متهم تبریه می‌شود.

در رکن قانونی به این موضوع نگاه می‌شود که آیا مصادیق قانونی در خصوص فعل وجود دارد یا خیر؟

 اگر قانون سکوت کرده باشد براساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی نمی‌توان آن را جرم دانست اما در غیر این صورت جرم قابل اثبات است .

وثیقه برای آزادی

مجرم کسی است که این سه رکن به صورت همزمان برای او اثبات شود اما متهم کسی است که در طی این مراحل قرار دارد به عبارتی مادامی که این سه رکن برای فرد اثبات یا رد نشده باشد او را متهم می‌نامیم.

تضمین‌های ارائه شده در قرارداد اجاره سند باید به گونه‌ای باشند که خیال ارائه دهنده سند از بازگشت آن آسوده شود؛ چرا که در صورت فرار مجرم یا عدم حضور متهم در دادگاه در زمان مقرر، ملک مربوطه ضبط خواهد شد و به فروش خواهد رسید. همچنین مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص ارائه دهنده سند در هر مرحله می‌تواند با تحویل متهم، سند خود را آزاد و دریافت کند.

5/5 - (3 امتیاز)