قرار وثیقه چیست؟چه ویژگی های دارد و چه زمان صادر می شود؟

آنچه در این مقاله می خوانید:

قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم متعهد می شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

قرار وثیقه، یکی از انواع قرارهای تامین است و در مواردی، نظیر اینکه، جرم صورت گرفته جنبه مالی داشته و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم به دادگاه، ضرورت دارد صادر می گردد. در این شرایط، با صدور قرار وثیقه، آزادی متهم، مشروط به تودیع و ضمانت وثیقه، می گردد و وثیقه گذار، می تواند، خود متهم یا شخص ثالث باشد.

وثیقه چیست؟

وثیقه همانطور که گفته شده درواقع تعهدی است که شخص برای تضمین انجام وظیفه خویش باید آن را تهیه کند.

وثیقه می‌تواند برای موارد و جایگاه‌های مختلفی استفاده شود به طور مثال برای بانک به منظور دریافت وام.

اما در این مقاله منظور ما از وثیقه و تامین قرار وثیقه صرفا وثیقه برای زندانی خواهدبود.

قرارهای تامین کیفری

ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند:

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

  1. التزام به حضور با قول شرف
  2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
  3. اخذ کفیل با وجه الکفاله
  4. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
  5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یکی از قرارهای تامین ذکر شده در ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه است که در پرونده های زیادی توسط بازپرس و به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی صادر می شود و به موجب بند خ این ماده می تواند اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

مهمترین قرارهای مراجع قضایی

مهمترین قرارها که توسط مراجع قضایی صادر می شود:

  1. قرار کفالت
  2. قرار وثیقه
  3. قرار بازداشت موقت

گاهی لازم میشود تا مراجع قضایی به متهم دسترسی پیدا کنند جهت پیشرو تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند. اقدام به صدور قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت می نماید

قرار وثیقه

وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول باشد از میان این موارد در عمل بیشتر(وثیقه ملکی)مورد پذیرش قرار میگیرد.

غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برایمدت ناملومی در اختیار قوه قضاییه قرار دهند لذا بهترین قرار همان سپردن وثیقه ملکی می باشد.

مراتب توقیف آن به ثبت اسناد و املاک اعلام می شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شود چون ملکی که در توقیف است دیگر قابل خرید و فروش نیست.

اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانند این وثیقه را فراهم کند به بازداشتگاه منتقل می شود.

قرار وثیقه برای چه جرایمی است؟

به طور کلی در موارد قانونی به دلیل اینکه جزییات و جوانب هر پرونده حتی پرونده‌های مشابه با یکدیگر متفاوت است نمیتوان به طور جزیی همه موارد را بیان کرد.

درست است که قانون یک چارچوب کلی و مفاد و تبصره‌های مشخصی در هر مورد ذکر کرده است اما به قاضی نیز اختیاراتی داده است که با توجه به شرایط خاص و فردی هر پرونده بنابر صلاحدید و با توجه به علم و دانش و عدالت خویش اقدام به تعیین قرار وثیقه نماید.

به همین ترتیب با وجود اینکه قانون مشخص کرده است به طور کلی برای مجرمین و متهمین چه جرامی می‌توان اقدام به تعیین قرار وثیقه نمود اما باز هم به طور ریزبینانه و با توجه به شرایط خاص هر پرونده تصمیم گیرنده نهایی قاضی محترم پرونده می‌باشد.

تعیین میزان وثیقه

تعیین میزان مبلغ قرار بر عهده مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه می باشد

قرار وثیقه قابل اعتراض است؟

پس از بررسی پرونده هر شخص اعم از مجرم یا متهم و پس از اعلام تصمیم نهایی قاضی محترم پرونده مبنی بر اعلام قرار وثیقه اگر به هر دلیلی شخص و خانواده زندانی شک بر بی عدالتی قرار وثیقه تعیین شده داشته باشند و یا توانایی تهیه و معرفی آن را نداشته باشند امکان اعتراض به وثیقه تعیین شده را خواهندداشت و می‌توانند از مرجع قضایی خواستار بررسی مجدد پرونده و اعلام قرار وثیقه مجدد د اشته باشند .

تامین وثیقه بانک

همانطور که در ابتدای این مقاله بیان شد یکی از جنبه های استفاده از وثیقه درواقع تامین وثیقه بانک است.

این مورد در حالتی اتفاق میفتد که شخص برای دریافت وام (تامین وثیقه برای وام) از بانک مورد نظر مجبور به تامین وثیقه خواهد بود.

عدم تامین وثیقه

در صورت عدم تامین وثیقه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر برای آزادی زندانی وثیقه تعیین شده به دستور قاضی محترم پرونده از سوی خانواده وی تامین نشده و تسلیم دادگاه یا دادسرا نشود در واقع امکان تعمین آن را نداشته باشند مورد وثیقه از پرونده وی حذف شده و دیگر امکان استفاده از این فرصت را نخواهند داشت.

در پایان خرسندیم که خدمت شما عزیزان اعلام کنیم گروه اجاره سند راه‌گشا بالغ بر بیش از یک دهه همواره خدمتگذار شما هموطنان گرانقدر بوده و بدون حتی یک مورد خطا بهترین قیمت و سریعترین مسیر را به شما عزیزان تقدیم کرده‌ایم.

لذا شما عزیزان برای کسب اطلاعات در مورد سوالات و پرونده خویش می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق راه‌های مختلف ارتباطی (تماس تلفنی- تلگرام- واتساپ با شماره تماس 09192702181)می توانید با ما در ارتباط باشید.

همچنین می توانید از طریق مراجعه به سایت ما به بهترین جواب در مورد سوالات خویش بیابید و از مشاوره همکاران ما بهره مند شوید.

rahgosha.com

4.8/5 - (18 امتیاز)
Call Now Button