اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادگاه

چگونه می‌توانیم از اجاره سند برای دادگاه استفاده کنیم؟

سند اجاره‌ای برای زندانی چیست؟
چگونه می‌شود اقدام به اجاره سند برای دادگاه نمود؟
از کجا می‌توانیم سند اجاره‌ای برای زندانی یا وثیقه اجاره‌ای تهیه نماییم؟
اجاره سند برای دادگاه چه تبعاتی از نظر قانونی دارد؟
آیا اجاره سند برای دادگاه قانونی است؟
اجاره سند برای دادگاه چه کاربردی دارد؟
چه کسانی می‌توانند از مزایای اجاره سند یا وثیقه برای زندانی استفاده کنند؟
اجاره سند یا وثیقه اجاره‌ای یکی از جدیدترین مفاهیمی است که امروزه رواج پیدا کرده . درواقع براساس قانون این امکان وجود دارد که مجرم در شرایطی که قرار زندان صادر شده باشد از وثیقه برای مرخصی استفاده کند یا اگر متهم باشد تا روز رسیدگی در دادسرا یا دادگاه از زندان آزاد شود تا ختم رسیدگی اگر تبریه شود که وثیقه آزاد می‌گردد و اگر محکوم شود که برابر قانون باید تحمل کیفری یا جبران خسارت نماید.

اجاره سند برای دادگاه هم مفهوم کیفری و مفهوم حقوقی را یدک دارد که در صورت شناخت کیفری و حقوقی بودن اجاره سند برای دادگاه می‌توان بستر کلی این مفهوم را پیدا کرد.
درواقع قانون از دو بخش عمده حقوقی و کیفری ساخته شده است.
درواقع هر چیزی که در قانون دیده می‌شود تحت یکی از قوانین حقوقی و یا کیفری تعریف شده است. یعنی هر چیزی که قانون‌گذار تدوین کرده یا باید کیفری باشد یا حقوقی.
اجاره سند برای وثیقه نیز براساس همین مفاهیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق بخشی از قانون است که در آن قانون‌گذار برای افراد جامعه چارچوب‌های مختلفی تعیین کرده که در این بخش از قانون حقوق هر فرد و نحوه رسیدن به آن در موقعیت‌های مختلف بیان شده است.
به طور مثال اگر کسی بخواهد ملکی را بخرد براساس قانون معاملات که در بخش حقوقی بیان شده است باید بداند که چگونه رفتار کند تا خرید ملک براساس قانون اعتبار پیدا کند.

اما در خصوص پرونده‌های کیفری مسایل دیگری وجود دارد .
آن چیزی که ما در قانون کیفری می‌بینیم عمدتا تحت مفهوم جرم است. در بخش کیفری قانون‌گذار به دنبال تعریف و اثبات جرم است. براساس این جرم است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم تعریف می‌شود لذا قانون‌گذار در این بخش از قانون جرم را تعریف می‌کند و متناسب با آن مجازات تعیین می‌کند.
اجاره سند برای دادگاه یا وثیقه اجاره‌ای مفهومی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری قابل بررسی است .
درواقع اجاره سند برای دادگاه از نظر حقوقی از مفاهیمی مانند سند و قرارداد بهره‌مند است و از نظر کیفری می‌توان کاربرد آن را مورد بررسی قرار داد.
درواقع اجاره سند برای دادگاه از نظر کیفری برای کسانی کاربرد دارد که درگیر مسیر کیفری شده‌اند.
این دو بستر متفاوت اما مهم برای کارکرد اجاره سند برای دادگاه محسوب می‌شود.
اجاره سند برای دادگاه یک کار قانونی محسوب می‌شود زیرا قانون نسبت به آن سکوت کرده و برای آن محدودیت یا جرمی مشخص نکرده است.

اما آیا این سکوت قانونی می‌تواند مفید باشد؟

مسلما خیر.
در اصل وظیفه اصلی قانون ایجاد چارچوب در روابط و تنظیم آن است.
درواقع این قانون است که باید به هر چیزی سر و شکل بدهد و اجازه ندهد که چیزی از مسیر اصلی خودش خارج شود.
درخصوص اجاره سند برای دادگاه نیز همین موضوع وجود دارد.
درواقع در مسیله اجاره سند برای دادگاه ابهامات و چالش‌های قانونی بسیاری وجود دارد.
مثال اگر زندانی با سپردن وثیقه فرار کرد این صاحب سند است که باید پاسخگو باشد و ممکن است به عنوان معاونت در فرار زندانی مجرم شناخته شود. همین موضوع باعث می‌شود که ضمانت‌های سنگین در خصوص اجاره سند برای دادگاه وجود داشته باشد.
همین ضمانت‌ها باعث می‌شود تعارضات قانونی ایجاد شود.

اجاره سند برای دادگاه این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید در زمان کمتر سند مورد نیاز برای وثیقه را تهیه و تسلیم دادگاه کنید.
لذا در زمان کم می‌توان به هدف خود رسیده و یک زندانی را آزاد و یا مانع از زندانی شدن کسی باشد.
اینها مهمترین اهمیت‌هایی است که باعث شده است اجاره سند برای دادگاه یک نیاز واقعی در جامعه شناخته شود.


اجاره سند برای دادگاه

اجاره وثیقه یا همان اجاره سند برای مقاصدی همچون تامین قرار و ارایه به مراجع قضایی کاربرد دارد.


اجاره وثیقه برای دادگاه

وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای ضمانت نزد دادگاه می‌گذارند. البته لغت وثیقه به معنای استوار یا (آنچه بدان اعتماد شود) و (محکم کاری)است.

به عبارت دیگر اجاره وثیقه یا سند در مراجع قضایی به منظور تامین قرار بوده و در این شرایط آزادی فرد متهم و بازداشت شده تنها با تامین قرار وثیقه یا سند است.
این کار باعث می‌شود که متهم با تامین وثیقه و یا سند تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان باشد اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت خود را به مرجع قضایی معرفی نماید.

شرایط اجاره سند:

در صورتی که هر کسی و به هر دلیلی به مراجع قضایی احضار شود از همان ابتدای شروع پرونده به عنوان متهم نامیده می‌شود.
در این مرحله بنابر اهمیت پرونده و تشخیص مرجع قضایی قرار وثیقه‌ای متناسب با شدت جرم برای متهم صادر می‌شود و متهم می‌تواند با ارایه وثیقه به دادگاه یا همان تودیع وثیقه به قید ضمانت و به صورت موقت آزاد شود.
میزان مبلغ وثیقه به تصمیم مرجع قضایی و نوع پرونده بستگی دارد.
در شرایطی که متهم وثیقه لازم برای تودیع به مرجع قضایی را نداشته باشد فرد می‌تواند اقدام به اجاره سند از سایر افراد کند.

بنابراین یکی از موارد استفاده از سند اجاره‌ای برای ضمانت متهم در مراجع قضایی است.که با تامین آن می‌توان متهم را مشروط آزاد نمود.
از برخی دیگر از کاربردهای سند اجاره‌ای نیز می‌توان از سند اجاره‌ای برای دریافت بازه زمانی خاصی برای مرخصی استفاده کرد.

مراحل اجازه سند وثیقه :

اگر قصد اجاره سند برای ارایه به مراجحع قضایی دارید باید مراحل آن را طی نمایید تا بتوانید بدون مشکل کلیه مراحل مربوط به اجاره سند را انجام دهید.

گام اول:

می‌بایست وضعیت پرونده و نوع اتهام انتسابی و شدت جرم بررسی شده و در صورتی که امکان اجاره سند وثیقه فراهم باشد برای این کار می‌توان برای عقد قرارداد اجاره سند وثیقه از طریق موسسه حقوقی اقدام نمود.

گام دوم: عقد قرارداد اجاره سند

به منظور اجاره سند ملکی یا تامین وثیقه می‌بایست نسبت به عقد قرارداد با یک موسسه حقوقی اقدام نمایید. در این قرارداد مواردی همچون مدت زمان اجاره سند و وثیقه و مبلغ اجاره و تضامین مورد نیاز و در صورت نیاز موارد فورس ماژور و ….. تعیین می‌شوند.

گام سوم:کارشناسی و بازداشت سند وثیقه.

در این مرحله مالک سند به همراه اصل مدارک به شعبه دادسرا یا دادگاه مراجعه نموده و نامه کارشناسی و بازداشت سند وثیقه را از مقام قضایی دریافت می‌کند.
معمولا این مرحله بین یک تا دو روز کاری زمان‌بر است.

گام چهارم: اخذ ضمانت‌های لازم برای اجاره سند زمانی که سند آماده بازداشت باشد.

قبل از بازداشت و تودیع آن می‌بایست کل هزینه اجاره سند برای یک سال کامل توسط اجاره کننده پرداخت شود همچنین تعدادی از افراد خانواده و آشنایان می‌بایست توسط چک و سفته ضمانت متهم را نزد مالک سند انجام دهند.
در این حالت مالک حاضر است برای شما سند ملکی خود را به مرجع قضایی ارایه دهد.

4.2/5 - (37 امتیاز)
Call Now Button