اجاره سند برای زندانی مالی

امروزه کمتر کسی در دنیا وجود دارد که در فضای مجازی و رسانه‌های ارتباطی فعالیتی نداشته‌باشد. اگر شما نیز یکی […]

شرایط آزادی موقت زندانی با اجاره سند

درمقاله پیش‌رو اینبار سعی بر آن داریم تا مبحث و مفاهیم جدیدی را در مقوله وثیقه – سند اجاره‌ای – سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه …

وثیقه اجاره‌ای برای دادگاه

اگر شما جز افرادی باشید که مسیر زندگی خودتان و یا یکی از اعضای خانواده و یا آشنایان و نزدیکانتان حتی یکبار به اماکنی همچون دادگاه و دادسرا و زندان افتاده باشد…

مراحل گام به گام تهیه سند برای زندانی 

هنگامی که فردی یا عضوی از خانواده‌ای به علل مختلف درگیر دادگاه و دادسرا و زندان می‌شود قطعا اولین تلاش وی و خانواده و نزدیکانش رهانیدن این شخص از زندان می‌باشد…

انواع وثیقه برای دادسرا

یکی از عباراتی که بعضا زیاد به آن برخورد می‌کنیم کلمه وثیقه است. این واژه در جای جای زندگی امروزه ما جایگاه ویژه و پر کاربردی دارد…

Call Now Button