سند اجاره ای

سند اجاره ای و مفهوم آن

آنچه در جامعه به عنوان سند اجاره یاد می‌شود، توافق‌نامه‌ای است به استناد ماده 10 قانون مدنی، مقرر در ماده 265 قانون که در بین وکلا و مردم به نام سند اجاره‌ای نام برده می‌شود.

مراحل تودیع وثیقه برای آزادی زندانی

۱- درخواست زندانی برای استفاده از فرصت مرخصی

۲- تهیه سند و مراجعه مالک به همراه سند به دادیار زندان و دریافت دستور دادیار برای کرشناسی که کارشناس صاحب صلاحیت و معتمد حوزه قضایی توسط دادیار و بازپرس است.

۳- بعد از کارشناسی در صورت مطابقت میزان مبلغ سند با قرار صادره سند را به اداره ثبت اسناد می‌فرستند و زمانی که سند بازداشت شد متهم می‌تواند به مرخصی برود.

۴- در صورتی که متهم در پایان مرخصی از حضور در زندان خودداری کرد پرونده به اجرای احکام عودت داده می‌شود جهت ضبط و یا فروش وثیقه که بدوا وجه حاصل از فروش مورد وثیقه مورد وثیقه طلب محکوم له پرداخت می‌شود و مازاد آن را دولت ضبط می‌نماید.

تودیع وثیقه:

یکی از عبارتهایی که در شرایط صدور قرار وثیقه متهم و خانواده او با آن مواجه می‌شوند تودیع وثیقه است.

منظور از تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین وثیقه وی است که در قرار اخذ وثیقه به آن حکم داده‌شده‌است.

به عبارتی متهم یا شخص ثالثی که می‌تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشد پس از معرفی وثیقه(برابر با میزان قرار تامین کیفری) به دادگاه می‌تواند سبب آزادی موقت متهم شوند.

توضیح مهم این است که آزادی متهم بعد از تودیع وثیقه موقتی بوده و وثیقه‌گذار تعهد می‌نماید در موعد مقرر یا در صورت ابلاع احضاریه توسط دادگاه متهم نزد مقام قضایی حاضر خواهدشد.

صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم

فرایند صدور قرار وثیقه و وثیقه گذاشتن برای زندانی در مورد مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد.

در مرحله اول مقام قضایی میزان تامین قرار وثیقه برای متهم را صادر می‌نماید و به این ترتیب به متهم ابلاع می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای ازادی خود دارد، معرفی نماید.

در صورت معرفی وثیقه از سوی متهم یا هر شخص ثالثی:

(۱) اگر وثیقه وجه نقد باشد باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود.

(۲) اگر مال منقول باشد به نحو مناسب توقیف گردد.

(۳) اگر مال غیرمنقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود.

در مورد مال منقول و غیر منقول، مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده استعلام می‌نماید و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی شده، به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد .

زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد که ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض برای متهم باقی نخواهد ماند.

توضیح قابل توجه این است که، چنانچه فرایند بازداشت سند یا توقیف آن مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز طول بکشد، در این مدت تا زمان بازداشت سند، توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بارداشت خواهدبود.

در هر صورت پس از وثیقه گذاشتن برای زندانی و شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و در این موقع متهم باید آزاد شود.

ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری

کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست کند .

مرجع مزبور مکلف است بلافاصله برایت رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

وثیقه برای آزادی زندانی:

اجاره سند و وثیقه برای زندانی، یکی از انواع ابزارهای قانونی محسوب می‌شود که می‌تواند به نوعی به کمک افراد درگیر در یک پرونده کیفری بیاید.

وثیقه برای زندانی، این امکان را در اختیار فرد زندانی قرار می‌دهد که بتواند آزاد باشد و از فرصت پیش آمده برای مخدومه شدن پرونده و یا آزادی دائم استفاده نماید.

اگر ساده عنوان کنیم دو دلیل اصلی برای زندانی کردن یا بازداشت افراد وجود دارد:

دلیل اولی که همه می‌دانیم، فرد جرمی مرتکب شده و این جرم در دادگاه مورد اثبات قرار گرفته و دادگاه متناسب با جرم، مجازاتی برای وی تعیین کرده است، که در این حالت، زندان به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است .

به این فرد مجرم و به زندانی شدن او محکومیت گفته می‌شود.

حالت دوم بازداشت متهم است. در واقع در طی یک پرونده کیفری، فردی متهم و مظنون به ارتکاب جرم است. اما دادگاه مدارک کافی برای تایید یا رد این اتهام در اختیار ندارد .

بنابراین بررسی پرونده را به جلسه‌ای دیگر موکول می‌کند.

طی مدت زمانی که دادگاه به نتیجه قطعی برسد و رای را صادر کند متهم باید در بازداشت باشد که به این فرد متهم گفته می‌شود و بازداشت او صرفا جهت اطمینان قانونی است.

در هر دو حالت امکان استفاده از وثیقه برای زندانی یا بازداشتی وجود دارد، مگر اینکه قانون و یا دادگاه استثناهایی را مشخص کرده باشد.

مسئله‌ای که وجود دارد این است که دادگاه، وثیقه‌ را برای متهمان راحت‌تر قبول می‌کند. زیرا همواره این احتمال وجود دارد که جرم متهم ثابت نشود و وی بی‌گناه باشد.

تودیع وثیقه برای آزادی زندانی که حکم گرفته:

وثیقه برای زندانی چه شرایطی دارد و چگونه می‌شود از این ابزار قانوین برای زندانی استفاده کنیم؟

باید بدانیم که زندانی با بازداشتی متفاوت است. در واقع واژه زندانی برای کسی است که محکوم شده باشد. وثیقه برای زندانی قراری است که می‌تواند در خصوص آزادی مشروط کارایی بسیار داشته باشد . آزادی مشروط مفهوم مهمی در قانون کیفری ایران محسوب می‌شود. در واقع در خصوص مجازات‌های تعزیری این امکان وجود دارد که تحت شرایط خاصی مجرم زودتر از اتمام حبس مشخص شده، آزاد شود. این آزادی تحت عنوان آزادی مشروط شناخته می‌شود.

در واقع آزادی مشروط به این معنی است که فرد مرتکب جرم نشود و قانون دلیلی برای بازگرداندن او به زندان پیدا نکند. در صورتی که فرد بعد از گذراندن مدت زمان تعیین شده برای آزادی مشروط، موارد قانونی را رعایت کند این آزادی تبدیل به آزادی قطعی می‌شود.

آزادی مشروط زندانی:

در آزادی مشروط، مجرم ملزم به تودیع وثیقه به ارزش مشخص شده توسط دادگاه است. در واقع دادگاه زمانی اجازه آزادی مشروط را صادر می‌کند که بتواند تامین قانونی را انجام دهد . اجاره سند برای دادگاه و دادسرا امری است که این روزها بسیار رواج یافته است.

این تامین، عموما براساس تودیع وثیقه اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که ضرر و زیان بزه‌دیده به طور کامل پرداخت شود، لزومی به قرار تامین وجود ندارد. در عین حال همه چیز به قاضی دادگاه بستگی دارد.

مجازات تعزیری و آزادی زندانی:

اول شرط این است که مجازات تعزیری باشد(یعنی مجازات توسط قانون‌گذار مشخص شده باشد نه اسلام و شرع).

دوم، در مجازات بیش از ده سال، حداقل نصف حبس گذشته باشد.

سوم، در سایر مجازات‌ها یک سوم حبس طی شده باشد.

چهارم، زندانی نباید پیش از این، از آزادی مشروط استفاده کرده باشد.

پنجم، حسن رفتار زندانی در طول حبس، مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آزادی مشروط است.

ما کارگشای شما هستیم در کمترین زمان با کمترین هزینه

اجاره سند تک تهران و حومه و شهرستان

جهت مراجع قضایی(دادسرا- دادگاه- تعزیرات حکومتی- آزادی زندانی) در کمترین زمان همراه شما هستیم از صفر تا صد در شهرستان‌های شمالی و غرب-  مرکزی- اصفهان و شیراز و اهواز و بوشهر. اجاره سند “راه گشا” همراه مطمئن شماست.

امتیاز این مطلب
Call Now Button