وثیقه برای دادگاه

انواع وثیقه برای دادسرا

یکی از عباراتی که بعضا زیاد به آن برخورد می‌کنیم کلمه وثیقه است.

این واژه در جای جای زندگی امروزه ما جایگاه ویژه و پر کاربردی دارد. اگر شما برای ودیعه مسکن یا جهیزیه یا تعمیرات یا خرید منزل مسکونی و یا هر مورد دیگری نیاز به کمک مالی و وام داشته باشید قطعا اولین کلمه‌ای که از متصدی امور بانکی خواهیدشنید واژه وثیقه خواهد بود که به عنوان ضمانت بازپرداخت اقساط وام از شما می‌خواهند.

اگر برای خرید مل یا وسیله‌ای نیاز به زمان داشته باشید برای تهیه مبلغ و یا به هر دلیل دیگری قطعا از شما ضمانت و وثیقه مطالبه می‌شود.

و یا مورد دیگری که اتفاقا مورد بحث ما در این نوشتار نیز می‌باشد موضوع وثیقه برای دادسرا وثیقه برای دادگاه وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای آزادی زندانی- وثیقه ملکی و . . . می‌باشد.

در این حیطه به جز کلمه وثیقه  به عبارت دیگری همچون سند ملکی برای وثیقه- اجاره سند- سند اجاره‌ای- اجاره وثیقه- وثیقه اجاره‌ای- سند ملکی برای دادگاه- سند ملکی برای دادسرا- سند ملکی برای زندانی- سند ملکی برای مرخصی زندانی– سند ملکی برای آزادی زندانی- وثیقه برای دادگاه- وثیقه برای دادسرا- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای آزادی زندانی- . . .  بسیار روبرو خواهید شد.

حال این سوال پیش می‌آید که چه زمانی به سند و وثیقه برای دادسرا  یا دادگاه نیاز پیدا می‌کنیم و اصلا در چه زمانی با این واژگان برخورد می‌کنیم؟

سند و وثیقه برای دادسرا  یا دادگاه

در بحث جرایم اعم از مالی یا جنایی و یا هر زمینه دیگری افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- متهم

۲- مجرم

متهم به شخصی گفته می‌شود که هنوز ارتکاب به جرم در مورد وی اثبات نشده و فقط متهم به انجام یکی از مصادیق مجرمانه است .

مجرم به شخصی گفته می‌شود که بنا بر ادله کافی و دلایل موجود ارتکاب به جرم در مورد وی به اثبات رسیده‌است و وی قطعا و یقینا مجرم شناخته شده‌است.

فرد متهم برای اثبات بعضا بی‌گناهی خویش و رسیدگی به امور مربوط به پرونده و حتی رسیدگی به امور خانواده خویش و افرادی که تحت سرپرستی وی می‌باشند تمایل به خروج از زندان و بازداشت داشته تا بتواند کارهای خود را مدیریت کند.

فرد مجرم نیز برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان خصوصی پرونده خویش و یا رسیدگی به مسایل مربوط به خانواده و افراد تحت تکفل خویش تمایل به خروج از زندان دارد.

پس در هر دو مورد چه متهم چه مجرم می‌خواهند از حق مرخصی خویش استفاده کنند.

در چنین مواردی قاضی محترم پرونده و دستگاه قضا با توجه به شرایط فرد و متهم یا مجرم بودن وی و تعداد دفعات بازداشتی وی و نوع و شدت جرم انجام شده و یا اتهام زده شده طبق قوانی مندرج و حق دخالت قاضی اقدام به تعیین وثیقه  نموده تا فرد متهم یا مجرم ضمن تسلیم وثیقه مقرر بتواند از حق مرخصی خویش استفاده کند.

این وثیقه می‌تواند مبلغی مشخص یا کفیل یا سند ملکی  باشد.

که در این نوشتار بحث ما در مورد سند ملکی می‌باشد.

اگر فرد متهم یا مجرم یا خانواده و نزدیکان و یکی از وابستگان وی دارای ملکی شخصی و البته با  ارزشی برابر یا بیشتر از وثیقه تعیین شده داشته‌باشند که خب مساله ختم به خیر شده و با تسلیم سند ملک مزبور مراحل آزادی فرد متهم یا مجرم به راحتی انجام می‌شود.

اما مشکل اصلی زمانی پدیدار می‌شود که افراد دارای ملک شخصی نباشند و یا ملکی که دارای ارزشی کمتر از وثیقه تعیین شده توسط قاضی محترم پرونده داشته باشند که در این صورت نیاز به پیدا کردن سندی با ارزش خواسته شده دارند.

در این لحظه است که با لزوم و اهمیت کلماتی همچون سند اجاره‌ای- اجاره سند- اجاره وثیقه- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برا ی مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای آزادی زندانی- ممنوعیت صدور قرار وثیقه– وثیقه برای زندانی- اجاره وثیقه برای دادگاه اجاره وثیقه برای دادسرا- اجاره وثیقه برای زندانی- اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی- اجاره وثیقه برای آزادی زند انی و . . . آشنا می‌شویم.

در این مواقع اگر آشنایان و دوستان نتوانند کمکی بکنند قاعدتا افراد باید به شرکت‌ها یا موسسات و یا کارگروه‌هایی که شغل و حیطه کاریشان مربوط به این موضوع است مراجعه کنند.

کار این شرکت‌ها در واقع واسطه و ایجاد ارتباط بین شخص سندگذار و فرد متهم یا مجرم است.

آیا می‌شود به همه اشخاص و شرکت‌ها اطمینان کرده و معامله را انجام داد؟

قطعا خیر.

این مسیر درواقع به همین سادگی که به نظر می‌رسد نیست. چه بسیار افرد و شرکت‌های شیادی که به واسطه سواستفاده از نگرانی و عجله و شرایط بحرانی خانواده فرد دربند اقدام به ارایه سند جعلی کرده و یا مبالغ هنگفتی که خارج از عرف و قانون است دریافت می‌کنند.

پس بسیار اهمیت دارد که در مسیر اجاره انواع سند و اجاره وثیقه با دیدی روشن و چشمان باز و تحقیقات کافی قدم در این مسیر بگذارید.

اجاره سند و اجاره وثیقه

مهمترین عامل و فاکتور در صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی یک شرکت سندگذار بررسی سابقه  پیشینه شرکت مربوطه است.

که در این مورد گروه اجاره سند راه‌گشا با سابقه‌ای بیش از یک دهه هموارده بدون داشتن حتی یک نقطه تاریک و مبهم و بدون داشتن هیچ شکایت و عامل نارضایتی در تمام این سالها همواره کنار شما عزیزان بوده تا بتوانید عزیزان خود را به آغوش امن خانواده بازگردانید.

البته این معامله قطعا مثل همه معاملات دو طرف دارد و هر دو طرف حق دارند نگران بوده و برای انجام یک معامله صحیح و درست و قانونی تحقیقات خود را تکمیل کنند.

این معامله نیز دو طرف دارد و طرف دیگر شخص سندگذار است. شرایط وی نیز بسیار حیاتی و قابل اهمیت است.

چرا که ممکن است سند ملکی ارایه شده از سمت شخص سندگذار در واقع تنها دارایی و مایملک وی بوده و خدای ناکرده با از دست دادن آن زندگی خانواده‌ای نابود شود.

حال این سوال پیش می‌آید که شخص سندگذار چه زمانی ممکن است متحمل ضرر شود؟

۱- مبلغ معین شده به وی پرداخت نشود.

۲- مبلغ تعیین شده کمتر از عرف و قانون باشد و درواقع سر وی کلاه گذاشته شده‌باشد.

۳- بعد از سپردن وثیقه و خروج زندانی از زندان فرد متهم یا مجرم گریخته و در تاریخ معین به دادگاه یا دادسرا مراجعه نکند.

پس شخص سندگذار نیز باید از صحت این معامله اطمینان حاصل کرده و تضمینی مشخص و معین و متناسب با میزان وثیقه از اطرافیان یا نزدیکان فرد متهم یا مجرم دریافت کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل و مساله‌ای بتواند ملک خود را جایگزین کند و یا سند خود را دریافت کند.

سوال بعدی این است که با همه این تفاسیر اگر باز هم شخص متهم یا مجرم پس از رهایی از زندان گریخت جه باید کرد؟

در این حالت اولین اقدام شخص سندگذار اطلاع‌رسانی به مراجع قانونی و اعلام بی‌گناهی خویش می‌باشد.

و اگر فرد متهم یا مجرم در زمان مشخص خود را به مرجع قضایی معرفی نکند دادگاه یا دادسرا اقدام به ضبط ملک وثیقه گذارده شده می‌شود و اگر ارزش ملک حراج شده بیش از مبلغ تعیین شده باشد مابقی مبلغ به شخص سندگذار عودت داده‌می‌شود.

نکته دیگری که در قرارداد مربوط به اجاره سند- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای آزادی زندانی- وثیقه فوری برای ارائه به دادسرا و دادگاه باید قید شود این است که در هر مرحله‌ای و با هر دلیلی شخص سندگذار نمی‌تواند اقدام به دریافت سند خود کند.

بلکه باید دلیلی برای انجام آن و فسخ قرارداد داشته باشد و علاوه بر آن زمانی مشخص به فرد متهم یا مجرم و خانواده وی بدهد تا آنها بتوانند سند جایگزین پیدا کرده و وثیقه جدید را به دادگاه یا دادسرا معرفی کنند.

که در چنین شرایطی در جلسه‌ای که قاضی محترم پرونده مشخص می‌کند با حضور فرد متهم یا مجرم و شخص سندگذار این جابجایی انجام شده و وثیقه  جایگزین می‌شود.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم به صورت بسیار مختصر اما جامع و کامل و کاربردی مبحث اجاره سند- اجاره وثیقه- سند اجاره‌ای- سند اجاره‌ای برای دادگاه سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای آزادی زندانی- وثیقه ملکی- سند ملکی برای وثیقه ضبط وثیقه- جایگزین کردن وثیقه و . . .  را بیان کنیم .

گروه اجاره سند راه‌گشا همچون دهه پیش در خدمت شما عزیزان می‌باشد و کارشناسان ما ۲۴ ساعت شبانه‌روز از طرق مختلف همچون شبکه‌های مجازی(واتساپ و تلگرام) و تلفن و ارسال پیامک پاسخگوی سوالات شما عزیزان می‌باشند.

همواره همه تلاش خویش را به کار می‌بندیم تا بتوانیم واسطی امن و مطمین برای رساندن عزیز دربندی به آغوش گرم خانواده باشیم.

و امیدواریم که در این کره خاکی هیچ انسانی به هیچ دلیلی دربند و گرفتار نباشد.

4.6/5 - (12 امتیاز)
Call Now Button