وثیقه فوری

قرار وثیقه و تودیع آن: مفهوم، کاربردها و چالش ها

وقتی فردی مرتکب جرمی شده و یا متهم به انجام کاری خلاف قانون و مطابق مصادیق مجرمانه می‌شود لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان می‌شود.

اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد قطعا می‌خواهد از مرخصی استفاده کرده تا بتواند درصدد جبران اشتباه خود برآمده و یا از شاکیان خویش طلب رضایت کند.

و یا در شرایطی بغرنج‌تر یعنی وقتی فرد مرتکب جرمی نشده باشد اما متهم به انجام آن شده است قطعا و یقینا نیاز به استفاده از مرخصی دارد تا بتواند از زندان خلاص شود و درصدد جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش برآید.

در این شرایط قاضی محترم دستگاه قضایی مطابق با نوع و شدت جرم یا اتهام فرد مجرم یا متهم اقدام به تعیین قرار وثیقه برای وی می‌کند.

حال تصور کنید فرد مذکور دارای ملک شخصی نباشد. نه خود فرد و نه خانواده و نزدیکانش.

یا اگر هم ملکی داشته باشند ارزش آن به اندازه قرار وثیقه تعیین شده توسط قاضی محترم دادگاه نباشد.

در اینجاست که لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان می‌شود. در چنین شرایطی فرد مجرم یا متهم نیاز به اجاره سند و وثیقه دارد.

آزادی زندانی و وثیقه 

در شرایطی که فرد متهم یا مجرم بخواهد از مرخصی استفاده کند آزادی زندانی و وثیقه دو مفهوم جدانشدنی از یکدیگر هستند.

فرد زندانی چه برای جمع‌آوری مدارکی دال بر بی‌گناهی خویش یا برای سروسامان دادن به وضعیت خانواده خویش آن هم در شرایطی که سرپرست خانوار باشد و چه برای جلب رضایت از شاکیان پرونده خویش نیاز به تامین قرار وثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم پرونده دارد.

پس دو مفهوم آزادی زندانی و وثیقه رابطه تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیری دارند.

شرایط سند ملکی برای وثیقه

تا اینجا با لزوم اجاره سند و وثیقه و رابطه جدایی‌ناپذیر آزادی زندانی و وثیقه آشنا شدیم.

حال این سوال پیش می‌آید که شرایط سند ملکی برای وثیقه چیست؟

و وثیقه برای آزادی زندانی چه شرایطی باید داشته باشد؟

تامین وثیقه برای دادگاه شرایط و مراحل خاصی دارد. قرار وثیقه مشخص شده برای زندانی از جانب قاضی محترم پرونده می‌تواند سند ملکی یا کفالت یا فیش حقوقی و … باشد. که مقاله ارايه شده در اینجا به توضیح شرایط سند ملکی برای وثیقه  می‌پردازد.

با توجه به نوع و میزان و شدت جرم انجام شده توسط مجرم یا اتهام وارده به فرد متهم قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را مشخص کرده و در پرونده فرد مذکور قید می‌کند.

فرد مجرم یا متهم و یا خانواده وی سندی را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌کنند.

کارشناسی از جانب مرجع قضایی به ملک مورد نظر اعزام می‌شود تا ملک ارایه شده را ارزش‌گذاری کند.

اگر ارزش ملک مذکور هم‌تراز و یا بیشتر از قراروثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم باشد کارشناس اعزام شده آن را تایید کرده و به دادگاه اعلام می‌کند.

تامین وثیقه برای آزادی زندانی

همانطور که در بالا ذکر کردیم به منظور تامین وثیقه برای دادگاه به منظور آزادی فرد زندانی باید سند و وثیقه‌ای ازطرف خانواده وی ارایه شود.

حال اگر فرد زندانی و خانواده وی ملک مورد نظر و تایید دادگاه و قاضی محترم پرونده را نداشته باشند لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان شده و برای آزادی زندانی با قرار وثیقه باید از موسسه‌ها و شرکت‌های اجاره دهنده وثیقه کمک بگیرند.

شرکت اجاره سند راهگشا بیش از یک دهه است که در این زمینه فعالیت داشته و با سابقه‌ای سفید و درخشان همیشه در کنار خانواده زندانیان بوده و به آنان کمک کرده تا با تامین وثیقه در تهران و شهرستان‌ها و البته وثیقه ارزان در تهران و شهرستان‌ها همچنین تامین وثیقه فوری در تهران و شهرستان‌ها عزیزان خویش را به کانون خانواده و اجتماع بازگردانند.

شرکت اجاره سند راهگشا همواره بر تامین وثیقه ارزان و فوری تاکید داشته و دارد.

 اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها فقط به دنبال سودجویی خود بوده و با ارایه سند و وثیقه اما با هزینه‌های گزاف و غیر واقع و یا ارایه سند و وثیقه جعلی به افراد زندانی و خانواده محترمشان سعی در اغفال و فریب آنها داشته و فقط به فکر منافع خویش هستند.

و یا گاهی با ارایه سند و وثیقه‌های سالم این افراد را کمک می‌کنند اما به دلیل ناآشنایی با مراحل اداری این مقوله و یا از عمد به دلیل پیچیده نشان دادن مراحل اداری و دریافت هزینه بیشتر آنقدر این پروسه را طولانی و زمان‌بر انجام می‌دهند که گاهی در اثر این وقت‌کشی‌ها فرد زندانی مخصوصا اگر فقط متهم باشد زمان را برای جمع‌آوری مدارک و مستندات دال بر بی‌گناهی خویش از دست می‌دهد.

پس تامین وثیقه ارزان و فوری بسیار اهمیت دارد.

تامین وثیقه برای دادگاه

چه زمانی نیاز به اجاره سند و تامین وثیقه برای دادگاه پیش آمده و افراد با این عبارت روبرو می‌شوند؟

هرگاه فردی مرتکب جرمی شده و به عنوان مجرم تلقی شود و یا اگر به فردی اتهام انجام یک مصداق مجرمانه وارد شود و فرد در واقع فقط مضنون باشد و متهم خطاب شود.

چه در مورد اول(مجرم) برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده یا اگر فرد سرپرست خانوار باشد برای سروسامان دادن به خانواده خویش و یا برای تامین خرج و مخارج خانواده خود و یا حتی برای تامین دیه در پرونده هایی که باید دیه پرداخت شود

و یا در مورد دوم(متهم) برای جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش و باز هم سروسامان دادن به خانواده خویش (اگر فرد سرپرست خانوار باشد) افراد مجبور به تامین قرار وثیقه شده و به منظور تامین وثیقه برای دادگاه باید سند ملکی به ارزش قرار وثیقه صادر شده توسط قاضی محترم پرونده که در پرونده فرد متهم یا مجرم درج شده بپردازد.

حال اگر این افراد و یا خانواده و نزدیکانشان فاقد ملک شخصی باشند و یا ملکی که دارند ارزشی کمتر از قرار وثیقه صادر شده توسط دستگاه محترم قضایی را داشته باشد لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان شده و این افراد ملزم به دریافت کمک (اجاره سند و وثیقه) از دفاتر و شرکت‌هایی هستند که در زمینه اجاره سند و وثیقه فعالیت دارند.

شرکت اجاره سند راهگشا همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با خیالی راحت و آسوده اقدام به تامین وثیقه ارزان و فوری نمایید و بتوانید عزیزانتان را از بند و زندان رهایی بخشید تا اگر جرمی مرتکب شده‌اند سعی در جبران آن نمایند و اگر بی‌گناه بوده و مورد  اتهام قرار گرفته‌اند سعی در رفع اتهام از خویش داشته و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند و از محیط آلوده زندان رهایی جویند.

تامین وثیقه برای آزادی زندانی

با لزوم اجاره سند و وثیقه به طور مفصل آشنا شدیم. حال این سوال پیش می‌آید که تامین وثیقه برای آزادی زندانی دشوار است؟

مراحل خاصی دارد؟

از افراد و شرکت‌های ‌خاصی در این زمینه باید کمک بخواهیم؟

در پاسخ به این که تامین وثیقه برای آزادی زندانی دشوار است یا خیر باید بگوییم آری و خیر…..

آری و خیر ؟ یعنی چه؟

بله هم آری و هم خیر چرا که اگر فرد گرفتار و خانواده وی از شرکت‌های رسمی و معتبر کمک خواسته و با آنان قرارداد بسته و از ایشان برای تامین قرار وثیقه کمک بخواهند همه مراحل به سرعت طی می‌شود پس خیر کار دشواری نیست.

اما اگر به شرکت‌ها و یا افرادی مراجعه کنند که مسیرشان مسیر درستی نیست یا سندهای جعلی ارایه می‌کنند یا قیمت‌ها و هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند یا پروسه ارایه قرار وثیقه و تامین وثیقه برای دادگاه را به دلیل ناشی بودن و یا وارد نبودن به مراحل کاری بسیار طولانی و وقت‌گیر انجام می‌دهند پس تامین وثیقه برای آزادی زندانی کاری بسیار دشوار و سخت و وقتگیر خواهد بود.

موسسه اجاره سند راهگشا با سابقه‌ای طولانی(بیش از یک دهه) و البته سابقه‌ای درخشان و خوش‌نام در این صنف همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با تامین وثیقه در تهران (تامین وثیقه ارزان در تهران) و شهرستان‌ها از درگاهی کاملا قانونی و معتمد نیاز شما عزیزان را برطرف کرده و عزیزان دربندتان را از زندان و حبس خلاصی بخشیده و آنان را به آغوش امن شما بازگرداند.

مراحل تامین وثیقه

در صورتی که فردی (مجرم یا متهم) در زندان گرفتار باشد همانطور که پیش‌تر ذکر کردیم برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده یا جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش یا سروسامان دادن به خانواده خویش نیاز به تامین وثیقه داشته تا بتواند از مرخصی یا آزادی موقت استفاده کند.

که اگر فرد یا خانواده وی فاقد سند ملکی هم ارزش و هم‌تراز با قرار صادر شده توسط قاضی محترم پرونده باشند باید از موسسات و شرکت‌های اجاره سند و ثیقه کمک بطلبند.

به منظور جلوگیری از سو استفاده کنندگان از ناآگاهی افراد از مراحل انجام این کار بهتر است که فرد زندانی و خانواده وی تا حدودی از مراحل تامین وثیقه و روال درست و مراحل اداری این امر آگاهی داشته باشند.

اولین قدم عقد قرارداد بین فرد متقاضی سند و وثیقه و شرکت اجاره دهنده است.

سپس بلافاصله بعد از عقد قرارداد و بدون هیچ بهانه‌ای از جانب شرکت مذکور و یا فرد صاحب سند مورد نظر باید مراحل اداری آغاز شده و شرکت موظف است قدم به قدم فرد متقاضی سند و ثیقه را در جریان امور قرار دهد که این امر علاوه بر عمل به مفاد قرارداد درواقع امری انسانی است که فرد و خانواده ای نگران را چشم انتظار نگذاشته و از مراحل انجام کار آنان را مطلع سازیم.

شرکت اجاره سند راهگشا (با بیش از یک دهه سابقه در این زمینه در این امر خطیر و شرایط سخت تا حصول نتیجه موفقیت‌آمیز همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با خیالی آسوده عزیزان دربندتان را در آغوش خویش بگیرید.

شما عزیزان می‌توانید همواره از راه‌‌های ارتباطی مختلف مانند مراجعه حضوری یا تلفنی و یا شبکه‌های مجازی با کارشناس باسابقه ما تماس حاصل نموده و از ایشان بخواهید تا مراحل جزیی کار را خدمت شما عزیزان توضیح دهند.

صمیمانه آرزومندیم و از خداوند منان آزادی همه انسان‌های دربند را خواستاریم باشد که در این کره خاکی هیچ انسانی خواسته یا ناخواسته خطا نکرده و دربند و گرفتار نباشد.

5/5 - (2 امتیاز)
Call Now Button