قیمت سند اجاره ای برای زندانی چگونه تعیین می شود؟

قیمت سند اجاره ای چقدر است؟ سند اجاره ای چیست؟ سند اجاره ای برای چه افرادی کاربرد دارد؟ شاید اگر محل کار یا زندگی شما نزدیک به دادسراها و دادگاه‌ها باشد و یا در فضای مجازی با مفاهیمی همچون اجاره سند٬ اجاره سند و  وثیقه٬ سند ملکی برای وثیقه٬ اجاره سند در تهران٬ اجاره سند برای شهرستان٬ اجاره سند برای دادگاه٬ سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی٬ سند اجاره‌ای ارزان٬ سند اجاره‌ای برای دادسرا و امثالهم برخورد کرده یا شنیده باشید.

امیدواریم  هیچ یک از هموطنان عزیزمان هرگز به طور اضطراری زندگی روزمره‌شان با این مفاهیم گره نخورد اما به هر صورت چه فردی مجرم (مرتکب جرمی شده ) باشد ویا فقط متهم به انجام بزهی شده باشد برای اثبات بی‌گناهی خویش و جمع‌آوری مدارک و مستندات و یا برای جلب رضایت شاگی (شاگیان ) خویش و جبران بزه انتسابی نیازمند آن است که از زندان رها شده و آزادانه بتواند کارهای خویش را پیگیری کند.

در برخورد با مجرم یا متهم قاضی محترم دستگاه قضایی مطابق با نوع و شدت جرم یا اتهام فرد مجرم یا متهم اقدام به تعیین وثیقه برای زندانی می‌کند و میزان قرار وثیقه را مشخص می‌کند.

قرار وثیقه مطمئن‌ترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، در فرض عدم دسترسی به متهم است چرا که تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود.

انواع وثیقه

۱- وجه نقد

مبلغی که مقام محترم قضایی به عنوان مبلغ وثیقه برای دادگاه تعیین مینماید..

۲- ضمانت نامه بانکی

در این مورد بانک متعهد می شود که اگر فرد نتواند تعهدات پیش بینی شده در موضوع ضمانت نامه را در موعد زمانی مشخص پرداخت نماید و یا به هر شکلی از انجام صحیح تعهدات خود که در متن قرارداد به آن اشاره شده است در موعد زمانی مقرر خودداری نماید بانک به جای فرد متعهد این تعهدات را برآورده سازد.

۳- مال منقول

اتومبیل که چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام محترم قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه شخص وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی دستور ضبط آن صادرشده و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.

۴-اموال غیر منقول

پس از صدور قرار وثیقه اگر وثیقه معرفی شده مال غیر منقول مانند زمين و یا منزل و یک دستگاه آپارتمان، باشد ابتدا باید توسط کارشناس ارزیابی شود چرا که شرایط آزادی با وثیقه توسط قانون‌گذار مشخص و مدون شده است و باید طبق ن عمل شود.

باید به این موضوع توجه کرد که قبل از شروع هرگونه معامله ، بهتر است با انواع سند و اعتبار قانونی آن‌ها آشنا شوید. در نظر داشته باشید با اطلاعات ناکافی یا ناقص وارد معامله‌ای ناامن نشوید چون بعد از وقوع این اتفاق، برای حل مشکل خود باید به مراکز قانونی و قضایی مراجعه کنید و بدین ترتیب مشکل شما دوچندان می‌شود.

سند ملکی انواع مختلفی دارد که هرکدام مسائل حقوقی ویژه‌ی خود را دارا است .

سند ملکی انواع مختلفی دارد. انواع سند ملکی عبارت است از :

سند مشاع

سند شش دانگ

سند مفروز

سند منگوله دار

سند تک برگ

سند اعیان

سند عرصه

سند وقفی

سند ورثه‌ای

سند المثنی

سند معارض

سند شورایی

سند وکالتی

سند بنچاق

سند رهنی

یکی دیگر از اصطلاحاتی که در این زمینه وجود دارد قرار بازداشت و قرار وثیقه می‌باشد. ابتدا باید تفاوت این دو را بیان کنیم. 

 فرق قرار بازداشت با قرار وثیقه

متهم در قرار بازداشت موقت تا زمان تکمیل تحقیقات در بازداشت است. اما در قرار تامین در صورت ارایه وثیقه و موارد دیگری که در قانون پیش‌بینی شده از بازداشت فرد اجتناب می‌شود.

سند اجاره ای برای آزادی زندانی

در صورت فرار متهم تکلیف وثیقه و شخص  وثیقه‌گذار چه می‌شود؟ 

در بحث اجاره سند( اجاره سند برای دادگاهاجاره سند برای آزادی زندانیتامین وثیقه برای آزادی زندانی تامین وثیقه برای زندانیسند برای تهران– سند اجاره‌ای برای شهرستان) به خصوص برای مالک و فرد اجاره‌دهنده سند این سوال پیش می‌آید که در صورت فرار زندانی (متهم یا مجرم) تکلیف وثیقه چه می‌شود؟ و این نگرانی همواره با وی خواهد بود.

به خصوص اگر ملک و وثیقه ارایه شده تنها ملک فرد باشد و خانه مسکونی و ی و خانواده‌اش باشد چه؟

در این صورت چه بلایی بر سر خانواده وی خواهد آمد؟

زمانی که فرد زندانی که با گذاشتن وثیقه نزد دادگاه از زندان خارج شده و از مرخصی خود استفاده می‌کند به عهد خود عمل نگرده و به اصطلاح فرار کند و دیگر به زندان بازنگردد و خود را به مراجع قضایی معرفی نکند مفهوم ضبط وثیقه پیش می‌آید.

ضبط وثیقه یعنی چه و به چه مفهومی است؟ 

ضبط وثیقه یعنی پس از فرار متهم یا مجرم در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقه‌گذار معرفی شده است به میزانی که در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزه‌دیده وارد شده است را جبران کند. مازاد آن نیز باید به وثیقه‌گذار بازگردانده شود.

 باید توجه داشت که اگر ثابت شود متهم یا وثیقه‌گذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده وثیقه اعلام نکنند یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.

دستور ضبط وثیقه

به دستور قاضی امکان‌پذیر بوده و ضرر و زیان فرد شاکی از محل آن مال شد.  تنها زمانی صادر خواهد شد که حضور متهم در دادگاه لازم بوده و متهم علی‌رغم آن بدون عذر موجه از حضور در دادگاه سرباز زده است و یا وثیقه‌گذار با وجود ابلاغ دادگاه مبنی بر تحویل متهم و گذشت مدت زمان یک ماهه، بدون عذر موجه متهم را در دادگاه حاضر نکرده است.

 در این موارد دادستان اقدام به صدور دستور ضبط وثیقه به میزان مبلغ مندرج در قرار وثیقه خواهد کرد.

مراحل و تشریفات ضبط وثیقه

پس از قطعیت یافتن دستور دادستان و بدون نیاز به صدور اجراییه، این دستور بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی در معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا خواهد شد. اجرای احکام در صورت مال بودن وثیقه با مزایده آن و در غیر این صورت، به میزان مقرر در قرار از وثیقه ضبط خواهد کرد.

در مزایده، پس از کارشناسی وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، شخص وثیقه‌گذار نیز می تواند در مزایده شرکت کند و با پرداخت مبلغ تعیین‌شده، مال مورد وثیقه را مجددا به مالکیت خود درآورد. همچنین ممکن است اجرای این حکم دارای هزینه‌هایی باشد که این هزینه‌ها هم از مبلغ وثیقه کسر خواهد شد.

در پایان اگر مبلغی اضافه ماند، به وثیقه‌گذار برگردانده خواهد شد.

بخشنامه ضبط وثیقه

به دلیل شایع بودن صدور قرار وثیقه و همچنین تبعات و الزامات آن، دستگاه قضایی همیشه با این امر درگیر بوده و بخشنامه‌های مختلفی را در این باره صادر کرده است. از جمله آنها می‌توان به بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر پذیرش اموال منقول به جای اموال غیرمنقول اشاره کرد. متن این بخشنامه از این قرار است‌ :

«از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو، طلا و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود..

ضبط وثیقه ملکی

گفتیم که فرد می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول و یا وجه نقد و یا ضمانت‌نامه بانکی برای وثیقه ارائه دهد. با توجه به این که توقیف اموال غیرمنقول به صورت سندی است، بسیاری از افراد تمایل دارند که مال غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی کنند.

درصورتی‌که مال غیرمنقول به عنوان وثیقه معرفی شده و دستور ضبط آن صادر شود، فرد می‌تواند نسبت به دستور ضبط وثیقه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض و یا رد شدن اعتراض و قطعی شدن دستور، واحد اجرای احکام برای به مزایده گذاشتن ملک اقدام خواهد کرد. یعنی ابتدا ملک کارشناسی و قیمت‌گذاری شده و مزایده در روزنامه رسمی آگهی شده و تاریخ آن اعلام خواهد شد.

پس از مزایده، مبلغ قرار از محل فروش ملک به همراه هزینه کارشناس و سایر هزینه‌های مزایده از آن کسر می‌شود و مازاد آن به وثیقه‌گذار عودت خواهد داده شد.

بعد از ذکر همه اصطلاحات مهم ( تامین وثیقه-انواع وثیقه انواع وثیقه در دادگاه  تناسب قرار وثیقه با جرم میزان قرار وثیقه قرار وثیقه کیفری تکلیف وثیقه و فرار متهم قرار وثیقه کیفری) نوبت به پاسخ به سوال ابتدایی این مقاله می‌رسد:

صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است؟

براساس تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر در جرایم غیر عمد تامین حقوق بزه‌دیده از طرق دیگری ممکن باشد صدور قرار وثیقه ممنوع است.

طرق دیگر مانند این که فرد دارای بیمه‌نامه با مبلغ کافی بوده و یا قبلا اموالش به واسطه قرار تامین توقیف شده باشد.

شما عزیزان می‌توانید همواره از راه‌‌های ارتباطی مختلف مانند مراجعه حضوری یا تلفنی و یا شبکه‌های مجازی با کارشناس باسابقه ما تماس حاصل نموده و از ایشان بخواهید تا مراحل جزیی کار را خدمت شما عزیزان توضیح دهند.

کارشناسان ما همواره آماده هستند تا شما عزیزان را در راستای یافتن سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی همچنین سند برای تهران و سند برای شهرستان یاری رسانند .

صمیمانه آرزومندیم و از خداوند منان آزادی همه انسان‌های دربند را خواستاریم باشد که در این کره خاکی هیچ انسانی خواسته یا ناخواسته خطا نکرده و دربند و گرفتار نباشد. چنانچه نیاز به مشاوره و یا انجام خدمات در زمینه اجاره سند و تامین وثیقه داشتید، گروه اجاره سند راه گشا آماده یاری شما عزیزان می باشد.

5/5 - (2 امتیاز)
Call Now Button