سند اجاره ای برای آزادی زندانی

مراحل گام به گام تهیه سند برای زندانی 

هنگامی که فردی یا عضوی از خانواده‌ای به علل مختلف درگیر دادگاه و دادسرا و زندان می‌شود قطعا اولین تلاش وی و خانواده و نزدیکانش رهانیدن این شخص از زندان می‌باشد و برای این مهم اقداماتی همچون جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده و یا جبران خسارت وارده و . . .باید انجام شوند.

اما نکته مهم این است که همه این کارها مستلزم زمان هستند و یا حتی در جایی که هیچ راهی وجود ندارد و فرد محبوس باید مدت حبس خود را بگذراند باز هم بنا به دلایل مختلف همچون رسیدگی به امور خانوادگی و همچنین دور نماندن از کانون گرم خانواده به مرخصی و رهایی از زندان نیاز دارد .

در چنین مواردی برای مرخصی و آزادی موقت زندانی از زندان با توجه به شرایط پرونده (نوع و شدت جرم انجام شده ویا اتهام وارد شده – تعداد دفعات محکومیت فرد مجرم یا متهم- . . . ) قاضی محترم پرونده اقدام به تعیین قرار وثیقه برای زندانی می‌نمایند.

وثیقه تعیین شده از سوی مقام قضایی به چند دسته تقسیم می‌شود که در این قسمت از مقاله ما سعی بر آن داریم تا وثیقه ملکی(سند ملکی) را خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.

پس چند صفحه‌ای در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا مراحل گام به گام تهیه سند برای زندانی را به صورت کلی اما با شرح پاره‌ای از جزییات را توضیح دهیم.

تهیه سند برای زندانی

زندانیان هر زندان را از جهات مختلف می‌تواند دسته‌بندی کرد و یکی از اصلی‌ترین این طبقه‌بندی‌ها مجرم و متهم است.

مجرم:

به شخصی گفته می‌شود که انجام جرمی از سمت وی با ادله و مدارک و شواهد لازم و کافی به اثبات رسیده‌است و قاضی محترم پرونده به گناهکار بودن وی اطمینان دارد. در نتیجه دادگاه وی به صورت کامل انجام شده و حکم نیز صادر گردیده‌است و این شخص ملزم به تحمل و ادای دوران محکومیت و جرایم احتمالی خویش می‌باشد.

متهم:

به شخصی گفته می‌شود که اتهام انجام کاری خلاف قانون به وی نسبت داده شده‌است اما مدارک لازم و کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و این پرونده باز بوده و در حال تحقیق. در نتیجه حکمی نیز برای وی صادر نشده‌است.

در هر دوی این موارد گاهی بنا بر دلایل مختلف قاضی محترم پرونده اقدام به تعیین قرار وثیقه می‌نماید.

این دلایل گاهی بین متهمین و مجرمین مشترک و گاهی متفاوت خواهدبود.

یک دلیل عمده برای مجرمین که می‌خواهند از حق مرخصی خود استفاده کنند تلاش برای جلب رضایت  شاکی یا شاکیان پرونده می‌باشد.

برای متهمین نیز یک دلیل عمده و اصلی برای استفاده از حق مرخصی تلاش برای جمع‌آوری مدارک و شواهدی دال بر بی‌گناهی ایشان است.

و از دلایل مشترک بین هر دو دسته برای استفاده از مرخصی رسیدگی به خانواده و امور خانوادگی و افراد تحت تکفل خویش است.

همچنین گاهی افراد زندانی اعم از متهم یا مجرم در مدت مرخصی خود اقدام به کسب درآمد برای گذران امور معیشتی خانواده خویش خواهندکرد.

در هر صورت و به منظور انجام هر یک از این اهداف خواه فرد زندانی متهم باشد خواه مجرم برای استفاده از حق مرخصی باید وثیقه مورد نظر قاضی محترم پرونده را تهیه کرده و به دستگاه قضا تسلیم نمایند.

همانطو رکه قبلا ذکر شد در اینجا منظور و هدف ما از وثیقه همان سند ملکی خواهدبود.

که امر تهیه سند برای زندانی گاهی به یک چالش و مساله اصلی تبدیل خواهدشد.

لذا مقوله تهیه سند برای زندانی نیاز به توضیحاتی دارد و ما قصد داریم این مساله را تا حد ممکن برای شما عزیزان توضیح داده و روشن نماییم.

مراحل تهیه سند برای زندانی

پس از تعیین قرار وثیقه از سوی قاضی محترم پرونده حال خانواده و نزدیکان فرد زندانی تازه کارشان شروع خواهدشد.

ایشان باید اقدام به معرفی یک سند ملکی با ارزش تعیین شده از سوی دادگاه یا دادسرا نمایند.

این قدم اول خواهد بود. اما اگر نزدیکان وی فاقد سند ملکی شخصی باشند و یا ملک ایشان ارزشی کمتر از وثیقه تعیین شده داشته‌باشد این سند قابل معرفی به دادگاه یا دادسرا نخوهدبود.

در این شرایط مرحله بعدی اقدام به تهیه سندی با ارزش خواسته شده خواهدبود.

که خانواده و نزدیکان فرد زندانی در چنین شرایطی در جست‌و‌جوی فرد یا شرکت‌های اجاره دهنده سند می‌نمایند.

پس از تحقیق و حصول اطمینان در مورد یک شرکت یا موسسه اجاره سند(سند اجاره‌ای) به این شرکت مراجعه کرده و پس از انجام توافقات اولیه اقدام به عقد قراردادی مابین خویش خواهندکرد.

پس از عقد قرارداد شرکت اجاره دهنده سند اقدام به طی کردن مراحل قانونی این کار کرده و پس از اعلام سند مذکور به دادگاه محترم کارشناسی از سوی دادگاه یا داسرا به محل ملک اعزام شده و پس از تایید ارزش ملک سند مورد نظر نزد دادگاه امانت خواهدماند.و فرد زندانی از زندان آزاد خواهد شد اما موظف است در تاریخ مقرر به دادگاه مراجعه کرده و خود را معرفی نماید.

مدارک لازم برای تهیه سند برای زندانی

برای تهیه سند اجاره‌ای(اجاره سند- تامین وثیقه تامین وثیقه برای زندانی- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای دادسرا- تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم– اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی-اجاره وثیقه برای زندانی- انصراف وثیقه گذار– اجاره وثیقه برای دادگاه- اجاره وثیقه برای دادسرا – . . . ) افرادی که به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند باید دو مورد همراه داشته‌باشند:

۱- پرونده و یا شرحی از پرونده فرد زندانی اعم از مجرم یا متهم

۲- ضمانت‌های خواسته شده از سوی شرکت سندگذار

هزینه تهیه سند برای زندانی

یکی از مهم ترین جنبه‌های سند اجاره‌ای(اجاره سند- تامین وثیقه تامین وثیقه برای زندانی- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه- شرایط مرخصی زندانی– سند اجاره‌ای برای دادسرا- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی-اجاره وثیقه برای زندانی- شرایط آزادی زندانی مهریه– اجاره وثیقه برای دادگاه- اجاره وثیقه برای دادسرا – . . . ) قطعا بحث مالی این قضیه خواهدبود.

به هیچ عنوان نمی‌توان یک هزینه مشخص و خاص برای اجاره سند اعلام کرد زیرا چندین عامل در این مساله دخیل خواهدبود:

۱- متهم یا مجرم بودن فرد زندانی

۲- تعداد دفعات محکومیت یا اتهام فرد مورد نظر

۳- جنسیت و سن فرد زندان

۴- قوانین و فرهنگ و عرف جامعه مورد نظر (شهر یا استان وقوع جرم یا اتهام)

۵- نوع و شدت جرم انجام شده و یا اتهام وارده

۶- جزییات خاص هر پرونده

۷- . . .

اما به شما عزیزان توصیه می‌کنیم در مورد هزینه اجاره سند برای زندانی  از چند نفر و یا شرکت استعلام قیمت کنید تا رنجی از این بازه قیمتی به دست آورید و خدای ناکرده مورد اجحاف و ظلم قرار نگیرید.

شرایط تهیه سند برای زندانی

برای هر پرونده و هر جرم و اتهام و همچنین هر شرکت یا موسسه و یا حتی هر شخص سندگذاری این شرایط ممکن است متفاوت باشد.

شرایط تهیه سند برای زندانی می‌تواند شامل نوع ضمانت اخذ شده از خانواده فرد متهم یا مجرم و یا میزان ضمانت اخذ شده و یا حتی تعداد افراد ضامن و . . .  باشد.

اما باز هم به یک رنج نرمال و بازه مشخص بین شرکت‌ها و افراد مختلف دست خواهیدیافت تا مورد ظلم و کلاهبرداری قرار نگیرید.

آزادی مشروط با سند

گاهی در یک سری پرونده‌ها بنا بر حکم صادره از سوی دستگاه قضا و قاضی محترم پرونده متهم پرونده مشمول آزادی مشروط خواهدشد که در این شرایط باز هم قاضی محترم پرونده اقدام به تعیین سند مورد نیاز نموده که فرد زندانی می‌تواند با ارایه سند خواسته شده از سوی قاضی محترم پرونده از حق آزادی مشروط خویش استفاده نماید.

وثیقه زندانی

همانطور که در بالا ذکر شد در این مبحث شما با عبارات و اصطلاحات بسیار زیادی ممکن است روبرو شوید که یکی از آنها وثیقه زندانی خواهدبود.

البته همانطور که ذکر کردیم وثیقه زندانی چندین مورد خواهد بود که با صلاحدید قاضی محترم پرونده یکی از آنها انتخاب خواهد شد و فرد زندانی و خانواده و بستگان وی مستلزم معرفی وثیقه خواسته شده خواهندبود.

این وثیقه می‌تواند سند ملکی یا کفیل یا فیش حقوقی ویا حتی مبلغی پول باشد.

که با توجه به شرایط پرونده و نظر قاضی محترم پرونده یکی از این موارد که مناسب‌تر خواهد بود انتخاب شده و به زندانی و خانواده وی اعلام خواهدشد.

کفالت زندانی

پس از بررسی هر پرونده و شرایط و جزییات مربوط به آن پرونده قاضی محترم دستگاه قضا اقدام به تعیین قرار وثیقه خواهدکرد.

گاهی این وثیقه می‌تواند کفیل باشد که توضیح در مورد کفالت زندانی در این مبحث نخواهد گنجید اما به رسم اطلاع‌رسانی کلمات کلیدی را خدمت شما عزیزان ارایه دادیم.

انتقال زندانی به زندان دیگر با سند

پس از درخواست انتقال توسط زندانی ، خانواده وی و یا حتی خود زندان، درخواست انتقال  بررسی شده و به مرجع قضایی مربوطه ارسال می گردد، در صورت تایید، مراتب فوق الذکر به اطلاع زندان مقصد رسیده و زندانی توسط مامورین نیروی انتظامی به زندان مقصد منتقل می گردد.

در این شرایط معمولا نیازی به سند نخواهد بود اما باز هم بسته به شرایط خاص هر پرونده و جزییات مندرج در آن ممکن است به صلاحدید قاضی محترم پرونده باز هم قرار وثیقه (سند ملکی) و یا اجاره سند برای دادسرا تعیین شود.

در پایان این مقاله مفتخریم که بیان کنیم گروه اجاره سند راه‌گشا با بیش از یک دهه سابقه درخشان و بدون حتی یک مورد خطا و ثبت حتی یک شکایت همواره در کنار شما هم‌میهنان عزیزمان بوده‌ایم تا بتوانیم در چنین شرایط بغرنجی گره‌گشای شما عزیزان بوده و یک زندانی را به آغوش گرم خانواده خویش بازگردانیم.

شما عزیزان می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز با هر یک از راه‌های ارتباطی که در دسترس دارید اعم از تماس یا پیامک با شماره تماس 09192702181 و یا رسانه‌های جمعی همچون واتساپ یا تلگرام (091927021081) و یا سایت ما به نشانی www.rahgosha.com با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و همکاران ما نیز با گذاشتن وقت کافی پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

4.4/5 - (28 امتیاز)
Call Now Button