وثیقه اجاره‌ای برای دادگاه

وثیقه اجاره‌ای برای دادگاه

اگر شما جز افرادی باشید که مسیر زندگی خودتان و یا یکی از اعضای خانواده و یا آشنایان و نزدیکانتان حتی یکبار به اماکنی همچون دادگاه و دادسرا و زندان افتاده باشد مخصوصا اگر به عنوان مجرم یا متهم به این اماکن مراجعه کرده باشید قطعا با عباراتی همچون: وثیقه- سند ملکی وثیقه برای آزادی زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای دادگاه- وثیقه برای دادسرا- . . . برخورد داشته‌اید.

در این مقاله، گروه اجاره سند راه گشا سعی دارد در مورد مهمترین این عبارات اندکی توضیح داده، البته برای افرادی که آشنایی با این عبارات ندارند و یا به تازگی درگیر مسایل مربوط به این قضیه شده‌اند.

اجاره سند برای دادسرا

هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می‌شود(کار یا عملی خلاف قوانین وضع شده در جامعه محل زندگی خود انجام می‌دهد که در این حالت به وی مجرم گفته می‌شود) و یا فقط اتهامی به وی زده شده‌ است (یعنی هنوز انجام دادن یا ندادن آن عمل مجرمانه توسط وی به اثبات نرسیده‌است و تنها متهم به انجام آن شده است که در این حالت به وی متهم گفته می‌شود) به مراجع قضایی خوانده می‌شود.

پس از بررسی پرونده وی توسط قاضی محترم پرونده اگر شخص مجرم باشد به زندان فرستاده شده و اگر متهم باشد نیز باز هم برای تکمیل تحقیقات و شواهد و مدارک پرونده به زندان فرستاده می‌شود که در هر دو حالت این افراد تمایل دارند تا از حق مرخصی خود استفاده کنند.

این حق مرخصی البته با توجه به شرایط و جزییات پرونده و نوع و شدت جرم انجام شده و یا اتهام زده شده به شخص مورد نظر تعیین و محاسبه می‌شود و در این حالت معمولا افراد مجرم برای رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی خود تمایل دارند از حق مرخصی خویش استفاده کنند و متهمین نیز برای جمع‌آوری مدارک و اسنادی دال بر بی‌گناهی خویش تمایل به استفاده از این حق خود دارند.

که در هر دو حالت پس از تایید مرخصی این افراد نوبت به تعیین قرار وثیقه توسط قاضی محترم پرونده می‌رسد.

انواع وثیقه در دادگاه

پس از تعیین قرار وثیقه توسط قاضی محترم پرونده و دستگاه قضا باید اطلاعاتی در مورد انواع وثیقه در دادگاه داشته باشیم.

وثیقه تعیین شده چند نوع می‌تواند باشد:

سند ملکی

کفیل

وجه نقد

فیش حقوقی

…..

که در اینجا مورد بحث ما در مورد سند ملکی خواهد بود.

شرایط آزادی با وثیقه

درمورد تعیین قرار وثیقه توسط قاضی محترم پرونده صحبت کردیم اما نکته حایز اهمیت این است که آیا شرایط خاصی نیاز است؟

بله قطعا شرایط آزادی با وثیقه بسیار مهم است و اگر این شرایط احراز نشود قطعا امکان آزادی زندانی از زندان وجود نخواهدداشت.

اولین شرط اصلی شرایط پرونده است. یعنی نوع و شدت جرم انجام شده و یا اتهام زده شده.

مورد بعدی اینکه شخص مورد نظر برای چندمین بار به عنوان مجرم یا متهم به دادگاه آورده شده‌است.

و شرایط خاص هر پرونده که در اینجا مجال صحبت در مورد آنها نمی‌باشد.

یکی دیگر از شروط مهم و اساسی آزادی سند با وثیقه تایید کارشناس دادگاه یا دادسرا می‌باشد.

پس از تعیین قرار وثیقه توسط قاضی محترم پرونده باید خانواده و یا نزدیکان فرد زندانی یک سند ملکی به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کنند که در این مرحله یک کارشناس معتمد دستگاه قضا به محل ملک مورد نظر اعزام شده و پس از تایید وی دادگاه یا دادسرا آن سند را به عنوان وثیقه خواهدپذیرفت.

تایید کارشناس نیز به این معنی است که ملک معرفی شده باید ارزشی برابر و یا بالاتر از میزان قرار وثیقه تعیین شده داشته باشد.

اجاره سند

تا اینجا کار بسیار ساده به نظر می‌رسد اما به حالتی فکر کنید که ارزش ملک معرفی شده به عنوان وثیقه کمتر از میزان قرار وثیقه تعیین شده توسط قاضی پرونده باشد.

در اینجاست که خانواده و نزدیکان فرد زندانی به ناچار باید وثیقه دیگری معرفی کنند که اگر فاقد ملک دیگر و یا ملکی با ارزش خواسته شده‌باشند به ناچار باید از دیگری تهیه کنند.

در اینجاست که با واژه اجاره سند برخورد می‌کنیم.

برای اجاره سند لازم است به یک شخص سندگذار مراجعه کنیم که در واقع شرکت‌هایی وجود دارند که رابط بین افراد زندانی نیازمند سند اجاره‌ای برای آزادی و افراد سندگذار می‌باشند.

خانواده شخص زندانی در این مرحله باید به یک شرکت اجاره سند مراجعه کنند تا با توجه به پرونده زندانی خویش و میزان قرار وثیقه تعیین شده به ایشان سند ملکی معرفی شود.

و دوباره همان مرحله اعزام کارشناس تکرار خواهد شد.

وثیقه اجاره‌ای

وثیقه اجاره‌ای همان سند ملکی است که به عنوان وثیقه از شخص یا شرکت سندگذار اجاره خواهدشد .

که پس از تایید کارشناس معتمد دستگاه قضا و دریافت وثیقه ارایه شده به دادگاه یا دادسرا و طی کردن مراحل اداری این کار که معمولا شرکت سندگذار آن را انجام می‌دهد وثیقه مورد نظر پذیرفته شده و شخص زندانی (مجرم یا متهم ) از زندان آزاد خواهد شد.

آزادسازی سند از دادگاه

این مبحث (وثیقه و اجاره سند- سند اجاره‌ای- وثیقه برای دادگاه وثیقه برای دادسرا- وثیقه برای زندانی وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای آزادی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای زندانی سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی- اجاره سند برای دادگاه اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای آزادی زندانی. . . . . ) فقط شامل تعیین قرار وثیقه و معرفی وثیقه و اجاره سند نمی‌شود .

بلکه به دلایلی ممکن است نیاز به آزادسازی سند از دادگاه باشد که این دلایل می تواند یکی از این موارد نیز باشد:

۱- نیاز سندگذار به سند خویش برای مصارف شخصی همچون فروش و . . .

۲- شک و تردید سند گذار به فرار زندانی و ضبط شدن ملک خویش

۳- تامین و تهیه وثیقه توسط خانواده و نزدیکان زندانی و عدم نیاز به سند اجاره‌ای

و . . . . .

نحوه پس گرفتن وثیقه از دادگاه

به دلیل وجود هر یک از دلایل ذکر شده و یا هر دلیل دیگری که شخص سندگذار بخواهد سند ملکی خود را پس بگیرد ابتدا باید یک سند جایگزین به دادگاه یا دادسرا توسط خانواده و نزدیکان زندانی معرفی شود.

و دوباره پس از طی مراحلی این جایگزینی انجام خواهدشد.

ابتدا باید مجددا کارشناسی به محل ملک جدید اعزام شده و دوباره مراحل کارشناسی انجام شود و باز هم اگر ارزش ملک معرفی شده برابر و یا بیشتر از قرار وثیقه تعیین شده توسط قاضی محترم پرونده باشد کارشناس معتمد آن را به دادگاه یا دادسرا اعلام کرده و پس از آن مراحل جایگزینی انجام خواهدشد.

اجاره سند برای زندانی تهران

در مبحث پیش رو (وثیقه و اجاره سند- سند اجاره‌ای- وثیقه برای دادگاه وثیقه برای دادسرا- وثیقه برای زندانی وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای آزادی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای زندانی سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی– سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی- اجاره سند برای دادگاه اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای آزادی زندانی. . . . . ) علاوه بر این عبارات ممکن است عبارات دیگری نیز در فضای مجازی ببینید مانند اجاره سند برای زندانی تهران …..

ذکر کلمه تهران به این منظور است که نماد کلان شهرها می‌باشد زیرا در کلان‌شهرها معمولا یافتن سند اجاره‌ای مشکل تر است چرا که هم هزینه‌ها بالاتر می‌باشد و هم یافتن سند با ارزش تعیین شده و خاص. به همین دلیل برخی شرکت‌های سندگذار که دارای موارد متعدد برای وثیقه می‌باشند مانند تهران و یا شهرهای بزرگ این نام را ذکر می‌کنند.

سند اجاره‌ای ارزان

بحث دیگری که بسیار مهم نیز می‌باشد بحث هزینه و جنبه مالی اجاره سند می‌باشد.

بارها ممکن است با عبارت سند اجاره‌ای ارزان روبرو شده باشید که این اصطلاح دو جنبه خواهدداشت:

۱- گاهی فریبنده و گول زننده است. یعنی سند اجاره‌ای مورد نظر ایراد یا نقصی دارد حتی می‌تواند جعلی باشد و با لفظ سند اجاره‌ای ارزان درواقع سعی دارند خانواده زندانی را گول زده و آنها را بفریبند و این بسیار خطرناک می‌باشد زیرا این سند پذیرفته نخواهدشد و فقط ضرر مالی و تایمی برای خانواده زندانی به همراه خواهد داشت.

۲- گاهی این عبارت درست است یعنی شرکت سندگذار مورد نظر یک گروه یا شخص منصف بوده و سعی در یاری هموطنان خویش دارند.

و این مهم تنها با تحقیق اثبات خواهدشد.

در گروه اجاره سند راه‌گشا با بهره‌گیری از تیمی مجرب و کاردان بیش از یک دهه است که در خدمت شما عزیزان هستیم و همواره سعی بر آن داریم تا ضمن حفظ موقعیت خویش مدافع حقوق هر دو طرف معامله (زندانی و سندگذار) باشیم.

اثبات این مدعا نیز این است که تا کنون در این سالهای کاری حتی یک مورد خطا و کلاهبرداری از شرکت ما به ثبت نرسیده‌است.

در مورد صحت و درستی هر سندی که به شم عزیزان ارایه می‌شود ابتدا کارشناسان ما استعلامات لازم را انجام داده تا از سلامت سند و جعلی نبودن آن اطمینان حاصل نمایند.

سپس در مورد هزینه‌ها نیز قیمت متعارف و منصفانه آن برای هر دو طرف معامله لحاظ خواهدشد.

سپس از زندانی و خانواده وی تعهدات لازم و تضمین کافی دریافت خواهدشد تا نگرانی و شکی برای فرد سندگذار باقی نماند.

پس مفتخریم که با اطمینان خاطر شما عزیزان را در این راه پر از استرس و نگرانی یاری نموده تا بتوانید عزیزان خود را به آغوش گرم خانواده بازگردانید.

ضمنا در هر ساعتی از شبانه‌روز شما می‌توانید با کارشناسان ما در گروه اجاره سند راه‌گشا از طریق راه‌های ارتباطی مختلف (واتساپ  – تلگرام- تماس تلفنی- پیامک از طریق شماره تماس 09192702181 و یا از طریق سایت ما به نشانی www.rahgosha.com ) ارتباط برقرار نمایید.

امیدواریم که در هیچ جامعه‌ای انسانی گرفتار نباشد و همگی ما انسان‌ها بتوانیم در چارچوب قوانین و ضوابط جوامع خویش کنار یکدیگر روزگار بگذرانیم.

5/5 - (3 امتیاز)
Call Now Button