اجاره سند

قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود و میزان آن چقدر است؟

چه زمانی دادگاه (قاضی محترم پرونده) قرار وثیقه تعیین می‌کند؟

چه زمانی به فرد متهم و یا مجرم اجازه استفاده از مرخصی و خروج از زندان داده می‌شود؟

دادگاه شرایطی برای تضمین حضور متهم در دادگاه دارد و قوانینی مرتبط با آن وضع شده و اجرا می‌شود.

که یکی از مهمترین این تضمین‌ها وثیقه یا سند ملکی. است و گرو گذاشتن سند نزد دادگاه مهم‌ترین راه برای جلوگیری از متواری شدن زندانی (اعم از فرد مجرم یا متهم)می‌باشد.

سند گرو گذاشته شده نزد دادگاه محترم قضایی به منزله وثیقه وثیقه بوده تا قاضی محترم پرونده از حضور متهم در دادگاه، اطمینان حاصل نماید هچنین شاکی یا شاکیان پرونده نگران فرار زندانی و ضایع شدن حق خویش نباشند.

لزوم تامین وثیقه و اجاره سند برای آزادی زندان در تهران و شهرستان‌ها 

اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد قطعا می‌خواهد از مرخصی استفاده کرده تا بتواند درصدد جبران اشتباه خود برآمده و یا درصدد دریافت رضایت از شاکی یا شاکیان پرونده خویش برآید..

و یا در شرایطی به مراتب سخت‌تر یعنی زمانی که فرد مرتکب جرمی نشده باشد اما متهم به انجام آن باشد مسلما نیاز به استفاده از مرخصی دارد تا بتواند از زندان رها شود و بتواند مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش جمع‌آوری کند.

در این شرایط قاضی محترم دستگاه قضایی مطابق با نوع و شدت جرم یا اتهام فرد مجرم یا متهم اقدام به تعیین قرار وثیقه برای وی می‌کند.

حال اگر زندانی یا خانواده وی دارای ملک شخصی نباشند. نه خود فرد و نه خانواده و نزدیکانش. به خصوص در شهرهای بزرگ و کلان شهرها مانند تهران این مساله بغرنج‌تر است از این رو تامین وثیقه برای زندانی در تهران کاری دشوارتر خواهد بود.لذا لزوم اجاره سند برای دادگاه و تامین وثیقه در تهران و کلان شهرها بیشتر از سایر شهرستان‌ها احساس می‌شود.

در اینجاست که لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان می‌شود. در چنین شرایطی فرد مجرم یا متهم نیاز به اجاره سند و وثیقه دارد.

آزادی زندانی و وثیقه

 در شرایطی که فرد متهم یا مجرم بخواهد از مرخصی استفاده کند آزادی زندانی و وثیقه دو مفهوم جدانشدنی از یکدیگر هستند.

فرد زندانی چه برای جمع‌آوری مدارکی دال بر بی‌گناهی خویش یا برای سروسامان دادن به وضعیت خانواده خویش آن هم در شرایطی که سرپرست خانوار باشد و چه برای جلب رضایت از شاکیان پرونده خویش نیاز به تامین قرار وثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم پرونده دارد.

مشخصات سند ملکی که برای وثیقه ارایه می‌شود

با لزوم اجاره سند و وثیقه و رابطه تنگاتنگ آنها در بحث آزادی زندانی و وثیقه آشنا شدیم.

در این مرحله سوال مهم و اساسی که برای افراد نیازمند سند و وثیقه پیش می‌آید این است که شرایط سند ملکی برای وثیقه چیست؟

و وثیقه برای آزادی زندانی چه شرایطی باید داشته باشد؟

دادگاه (قاضی محترم پرونده چه نوع سندهایی را قبول می‌کنند؟ به خصوص در بحث تامین وثیقه برای آزادی زندانی در تهران چه شرایطی برای قبول یا رد سند ملکی برای وثیقه مهم است؟

تامین وثیقه برای دادگاه شرایط و مراحل مشخص و مدونی دارد. قرار وثیقه تعیین شده برای زندانی از جانب قاضی محترم پرونده می‌تواند سند ملکی یا کفالت یا فیش حقوقی و … باشد. که در اینجا به توضیح شرایط سند ملکی برای وثیقه  پرداخته‌ایم.

با توجه شرایط پرونده فرد متهم یا مجرم قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را مشخص کرده و در پرونده فرد اعلام می‌کند.

فرد مجرم یا متهم و یا خانواده وی سندی را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌کنند.

کارشناسی از جانب مرجع قضایی به ملک مورد نظر اعزام می‌شود تا ملک ارایه شده را ارزش‌گذاری کند.

اگر ارزش ملک مذکور هم‌تراز و یا بیشتر از قرار وثیقه تعیین شده از جانب قاضی محترم باشد کارشناس اعزام شده آن را تایید کرده و به دادگاه اعلام می‌کند.

و اگر ارزش ملک یا سند ارایه شده کمتر از میزان قرار فرد زندانی باشد دادگاه قضایی آن را رد کرده و فرد زندانی یا خانواده وی باید سند دیگری جهت تامین وثیقه ارایه کنند.

میزان وثیقه برای آزادی زندانی در تهران و شهرستان‌ا

همانطور که گفته شد در تامین وثیقه و سند اجاره ای برای دادگاه به منظور آزادی فرد زندانی باید سند و وثیقه‌ای هم ارزش با قرار صادر شده در پرونده ارایه شود.

حال اگر فرد زندانی و خانواده وی ملک مورد نظر و تایید دادگاه و قاضی محترم پرونده را نداشته باشند لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان شده و برای تامین وثیقه برای آزادی زندانی باید از موسسه‌ها و شرکت‌های اجاره دهنده وثیقه کمک بگیرند.

شرکت اجاره سند راهگشا بیش از یک دهه است که در این زمینه فعالیت داشته و با سابقه‌ای سفید و درخشان همیشه در کنار خانواده زندانیان بوده و به آنان کمک کرده تا با تامین وثیقه در تهران و شهرستان‌ها و البته وثیقه ارزان در تهران و شهرستان‌ها همچنین تامین وثیقه فوری در تهران و شهرستان‌ها عزیزان خویش را به کانون خانواده و اجتماع بازگردانند.

شرکت اجاره سند راهگشا همواره بر تامین وثیقه ارزان و فوری و تامین سند و وثیقه برای ازادی زندانی در تهران تاکید داشته است.

برخی از شرکت‌ها فقط به دنبال سودجویی خود بوده و با ارایه سند و وثیقه اما با هزینه‌های گزاف و غیر واقع و یا ارایه سند و وثیقه جعلی به افراد زندانی و خانواده محترمشان سعی در اغفال و فریب آنها داشته و فقط به فکر منافع خویش هستند.

و یا گاهی با ارایه سند و وثیقه‌های سالم این افراد را کمک می‌کنند اما به دلیل ناآشنایی با مراحل اداری این مقوله و یا از عمد به دلیل پیچیده نشان دادن مراحل اداری و دریافت هزینه بیشتر آنقدر این پروسه را طولانی و زمان‌بر انجام می‌دهند که گاهی در اثر این وقت‌کشی‌ها فرد زندانی مخصوصا اگر فقط متهم باشد زمان را برای جمع‌آوری مدارک و مستندات دال بر بی‌گناهی خویش از دست می‌دهد.

پس تامین وثیقه ارزان و فوری به خصوص تامین وثیقه در تهران و تامین سند اجاره‌ای در شهرستان‌ها بسیار حایز اهمیت بوده و هست.

تامین وثیقه برای دادگاه و تامین سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی در تهران و شهرستان‌ها

 چه زمانی نیاز به تامین وثیقه برای دادگاه پیش می‌آید؟

هرگاه فردی مرتکب جرمی شده و به عنوان مجرم تلقی شود و یا اگر فردی متهم به انجام یک جرم بشودو فرد در واقع فقط مضنون بوده و فعلا فقط در مقام متهم باشد…

چه در مورد اول(مجرم) برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده یا اگر فرد سرپرست خانوار باشد برای سروسامان دادن به خانواده خویش و یا برای تامین خرج و مخارج خانواده خود و یا حتی برای تامین دیه در پرونده هایی که باید دیه پرداخت شود

و یا در مورد دوم(متهم) برای جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش و باز هم سروسامان دادن به خانواده خویش (اگر فرد سرپرست خانوار باشد) افراد مجبور به تامین قرار وثیقه شده و به منظور تامین وثیقه و سند برای دادگاه باید سند ملکی به ارزش قرار وثیقه صادر شده توسط قاضی محترم پرونده که در پرونده فرد متهم یا مجرم درج شده بپردازد.

حال اگر این افراد و یا خانواده و نزدیکانشان فاقد ملک شخصی باشند و یا ملکی که دارند ارزشی کمتر از قرار وثیقه صادر شده توسط دستگاه محترم قضایی را داشته باشد لزوم اجاره سند و وثیقه نمایان شده و این افراد ملزم به دریافت کمک (اجاره سند و وثیقه) از دفاتر و شرکت‌هایی هستند که در زمینه اجاره سند و وثیقه فعالیت دارند.

در بحث تامین وثیقه و تامین سند اجاره‌ای در تهران و تامین وثیقه برای آزادی زندانی در تهران و شهرستان‌ها راهگشا همیشه پیش قدم بوده و در کنار شما عزیزان تلاش خود را برای بازگرداندن عزیزانتان به آغوش خانواده انجام می‌دهد.

شرکت اجاره سند راهگشا همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با خیالی راحت و آسوده اقدام به تامین وثیقه ارزان و فوری نمایید و بتوانید عزیزانتان را آزاد کنید تا اگر جرمی مرتکب شده‌اند سعی در جبران آن نمایند و اگر بی‌گناه بوده و فقط مورد اتهام  هستند سعی در رفع اتهام از خویش داشته و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند و از محیط آلوده زندان آزاد شوند.

تامین وثیقه برای آزادی زندانی و تامین وثیقه برای آزادی زندانی در تهران

با لزوم اجاره سند و وثیقه به طور مفصل آشنا شدیم. آیا تامین وثیقه برای آزادی زندانی دشوار است؟ این مورد به خصوص در کلان‌شهرها چگونه است؟

مراحل خاصی دارد؟

از مراکز ‌خاصی در این زمینه باید کمک خواست؟

اگر فرد گرفتار و خانواده وی از شرکت‌های رسمی و معتبر کمک خواسته و با آنان قرارداد بسته و از ایشان برای تامین قرار وثیقه کمک بخواهند همه مراحل به سرعت طی می‌شود پس کار دشواری نیست.

اما اگر به شرکت‌ها و یا افرادی مراجعه کنند که مسیرشان مسیر درستی نیست یا سندهای جعلی ارایه می‌کنند یا قیمت‌ها و هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند یا پروسه ارائه قرار وثیقه و تامین وثیقه برای دادگاه را به دلیل ناشی بودن و یا وارد نبودن به مراحل کاری بسیار طولانی و وقت‌گیر انجام می‌دهند پس تامین وثیقه برای آزادی زندانی کاری بسیار دشوار و سخت و وقتگیر خواهد بود.تامین وثیقه برای آزادی زندانی در تهران و شهرهای بزرگ به دلیل شلوغ بودن دادگاه ها امری دشوار است.

موسسه اجاره سند راهگشا با سابقه‌ای طولانی(بیش از یک دهه) و البته سابقه‌ای درخشان و خوش‌نام در این صنف همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با تامین وثیقه در تهران (تامین وثیقه ارزان در تهران) و شهرستان‌ها از درگاهی کاملا قانونی و معتمد نیاز شما عزیزان را برطرف کرده و عزیزان دربندتان را از زندان و حبس خلاصی بخشیده و آنان را به آغوش امن شما بازگرداند.

تامین وثیقه

در صورتی که فردی (مجرم یا متهم) در زندان باشد همانطور که گفتیم برای جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده یا جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش یا سروسامان دادن به خانواده خویش نیاز به تامین وثیقه داشته تا بتواند از مرخصی یا آزادی موقت استفاده کند.

که اگر فرد یا خانواده وی فاقد سند ملکی هم ارزش و هم‌تراز با قرار صادر شده توسط قاضی محترم پرونده باشند باید از موسسات و شرکت‌های اجاره سند و ثیقه کمک بطلبند.

به منظور جلوگیری از سو استفاده کنندگان از ناآگاهی افراد از مراحل انجام این کار بهتر است که فرد زندانی و خانواده وی تا حدودی از مراحل تامین وثیقه و روال این امر آگاهی داشته باشند.

مرحله اول‌عقدقرارداد بین متقاضی سند و وثیقه و شرکت اجاره دهنده است.

سپس بلافاصله بعد از قرارداد باید مراحل اداری آغاز شده و شرکت باید قدم به قدم فرد متقاضی سند و ثیقه را در جریان امور قرار دهد که این امر علاوه بر عمل به مفاد قرارداد درواقع امری انسانی است که فرد و خانواده ای نگران را چشم انتظار نگذاشته و از مراحل انجام کار آنان را مطلع سازیم.

شرکت اجاره سند راهگشا، با بیش از یک دهه سابقه در این زمینه، در این امر خطیر و شرایط سخت تا حصول نتیجه موفقیت‌آمیز همواره در کنار شما عزیزان بوده تا با خیالی آسوده عزیزان دربندتان را در آغوش خویش بگیرید.

شما عزیزان می‌توانید همواره از راه‌‌های ارتباطی مختلف مانند مراجعه حضوری یا تلفنی و یا شبکه‌های مجازی با کارشناس باسابقه ما تماس حاصل نموده و از ایشان بخواهید تا مراحل جزیی کار را خدمت شما عزیزان توضیح دهند.

صمیمانه آرزومندیم و از خداوند منان آزادی همه انسان‌های دربند را خواستاریم باشد که در این کره خاکی هیچ انسانی خواسته یا ناخواسته خطا نکرده و دربند و گرفتار نباشد.

5/5 - (7 امتیاز)
Call Now Button