چرا سند اجاره ای دیوار نگیریم؟

چرا گرفتن سند اجاره ای دیوار توصیه نمی شود؟

امروزه کمتر کسی پیدا می‌شود که با فضای مجازی سر و کار نداشته باشد حال چه برای کسب و کار خویش چه برای گذران وقت و پر کردن اوقات فراغت خود و هر کسی که در این فضا حضور داشته باشد قطعا با اخبار و زمینه‌های مختلف در فضای مجازی برخورد خواهدداشت.

یکی از مواردی که در این فضا بسیار به چشم خواهد خورد اخبار مربوط به موارد قضایی و جرم  جنایت و به دنبال آن عباراتی همچون:

اجاره سند- اجاره سند برای دادگاه- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی-وثیقه- سند ملکی برای وثیقه– وثیقه برای دادگاه- وثیقه برای دادسرا- وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی خواهدبود.

ما در گروه اجاره سند راه‌گشا قصد داریم تا در این مورد به صورت کلی و البته ساده برای شما عزیزان توضیحاتی را ارایه کنیم.

اجاره سند برای زندانی

لفظ اجاره سند معمولا برای موارد متفاوتی استفاده می‌شود به طور مثال برای دریافت وام و یا آزادی زندانی که در اینجا و در این مقاله منظور ما اجاره سند برای زندانی خواهد بود.

هنگامی که فردی مرتکب انجام کاری خلاف قوانین مقرر شده در مورد آن عمل می‌شود و البته انجام این کار مجرمانه توسط وی با وجود مدارک و شواهد و قراین موجود قطعی باشد و تایید شده باشد به این فرد مجرم گفته می‌شود و قطعا شامل مجازات مشخص شده در قانون خواهدشد اما این بدین معنی نیست که باید فقط در زندان بماند چرا که به فردی بی استفاده تبدیل شده که فقط برای جامعه و دولت هزینه در برخواهد داشت.

به جای یک محکومیت بی اثر می‌تواند از حق مرخصی خود استفاده نموده و هم به خانواده و افراد تحت تکفل خویش رسیدگی نماید هم از نظر عاطفی از موهبت خانواده بی‌بهره نمانده و هم سعی کند که رضایت شاکی یا شاکیان خویش را جلب نماید.

اجاره سند برای متهمین

متهم به فردی گفته می‌شود که ظاهرا بنا بر دلایل و شواهدی مرتکب انجام عملی خلاف قانون و مجرمانه شده است اما این دلایل و شواهد برای اثبات قطعی آن کافی نبوده و هنوز مجرم بودن وی به طور کامل و قطعی به اثبات نرسیده است. لذا به این فرد متهم گفته می‌شود.

در چنین شرایطی قطعا این فرد می‌خواهد از حق مرخصی خود استفاده کند هم به دلایلی که در پاراگراف قبلی ذکر شد و هم به یک دلیل مهمتر و آن هم جمع‌آوری مدارک و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش می‌باشد.

اجاره سند برای دادگاه

هنگامی که فردی مجرم یا متهم به زندان منتقل می‌شود (مجرمین برای تحمل محکومیت خویش و متهمین برای رسیدگی و تحقیق در موردشان توسط مراجع قضایی) بسته به نوع و شدت جرم انجام شده و یا اتهام وارده و همچنین قوانین موجود در مورد آن همچنین حق و اختیارات قاضی که قانون‌گذار به وی اعطا کرده‌است قاضی محترم پرونده اقدام به تعیین قرار وثیقه نموده تا متهم یا مجرم پرونه مورد نظر با تامین آن (تامین وثیقه) و تسلیم آن به دادگاه یا دادسرا بتواند از حق مرخصی خویش استفاده کند.

در این مقاله هرجا نامی از وثیقه به میان بیاید منظور ما فقط و فقط سند ملکی خواهدبود .

اجاره سند برای دادسرا

بعد از تعیین قرار وثیقه برای متهم یا مجرم توسط قاضی محترم پرونده مرحله بعدی آغاز می‌شود و آن هم تامین قرار وثیقه توسط خانواده و یا نزدیکان فرد زندانی می‌باشد.

پس از تعیین قرار وثیقه خانواده زندانی باید وثیقه خواسته شده را تامین کرده و تقدیم مراجع قضایی نمایند.

در چنین شرایطی اگر خانواده و یا نزدیکان زندانی دارای ملکی با شرایط و ارزش خواسته شده باشند که خب مساله حل شده و با تسلیم سند ملک مورد نظر به مراجع قضایی اقدام به آزادی عزیز خود خواهندکرد اما اگر فاقد ملک شخصی باشند و یا ملکی که دارند ارزشی کمتر از میزان وثیقه خواسته شده باشد مجبور به تهیه سند ملکی جدیدی خواهندبود.

در چنین شرایطی بهترین و تنها راه حل مراجعه به شرکت‌ها و موسسات اجاره سند خواهند بود درواقع آنها واسطه‌ای بین زندانی (فرد خواستار سند ملکی برای وثیقه) و شخص سندگذار هستند.

هزینه اجاره سند

هنگامی که خانواده و نزدیکان شخص زندانی به موسسات و شرکت‌های تامین سند اجاره‌ای مراجعه کرده و اقدام به تهیه سند اجاره‌ای برای دادگاه-  سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی– . . . می‌کنند یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های ایشان همواره بحث و جنبه مالی این قضیه بوده‌است.

ممکن است یک سری افراد یا شرکت ها از موقعیت بحرانی و نگرانی زندانی و خانواده وی سو استفاده کرده و مبلغی هنگفت و خلاف واقع ارایه دهند که این هرچند به دور از انصاف و انسانیت می‌باشد اما خب بارها و بارها اتفاق افتاده .

اما همیشه قیمت پایین هم دلیل بر انصاف نیست چرا که مواردی دیده شده که قیمتی کمتر از قیمت واقعی توسط فرد سندگذار و شرکت‌های اجاره سند  ارایه شده و آن نیز به دلیل وجود مشکلی در سند ارایه شده است که فقط بتوانند به وسیله قیمت پایین خانواده زندانی را گول زده و از ایشان مبلغی دریافت کنند.

سند اجاره ای

همانطور که اشاره کردیم درمبحث سند اجاره ای فواید بسیاری برای فرد زندانی و خانواده و نزدیکان وی دارد.

از جمله اینکه اگر فرد زندانی اعم از متهم یا مجرم که قبلا به تفاوت این دو اشاره کردیم بتواند وثیقه خواسته شده توسط قاضی محترم پرونده را معرفی کرده و از حق مرخصی خویش استفاده کنند میتوانند از زندان رهایی یافته و به امور پرونده خویش همچون جلب رضایت شاکی یا شاکیان پرونده و رسیدگی به خانواده و افرادتحت تکفل خویش رسیدگی کرده و بار مالی مضاعفی برای جامعه نداشته باشند.

مزایای سند اجاره ای

همانطور که در بالا به مزایای سند اجاره ای برای دادسرا اشاره کردیم این موشوع مزایای دیگری نیز دارد و آن هم برای فرد سندگذار است.

حالتی را در نظربگیرید که فردی فقط یک ملک دارد و برای گذران زندگی خود نیاز به کمک دارد دراین حالت به جای فروش ملک خود می تواند این ملک را به عنوان سند اجاره ای اجاره داده و هم گره از کار کسی باز کند و هم می تواند برای خود کسب درآمد کند.

معایب سند اجاره ای

با وجود همه فوایدی که بحث اجاره سند دارد ممکن است خطراتی نیز داشته باشد و آن هم برای فرد سندگذار است چرا که ممکن است زندانی بعد از خروج از زندان متواری شده و دادگاه یا دادسرا سند وی را ضبط کرده و ملک سندگذار از بین برود و حراج شود.

که این هم البته راه حل دارد و آن هم گرفتن سند و تعهدی قابل اعتماد از خانواده و نزدیکان فرد زندانی می باشد.

بدین صورت که به وساطت و صلاحدید موسسه اجاره سند تعهدی مطمین ومناسب از خانواده زندانی دریافت شده و به فرد سندگذار داده می‌شود تا از ارایه سند ملک خود اطمینان حاصل نماید.

سند اجاره ای برای زندانی

در بحث سند اجاره ای برای زندانی نکته دیگری که مهم است بحث ضبط سند ملکی (ضبط وثیقه) است و این امر هم زمانی اتفاق می افتد که بعد از تسلیم وثیقه خواسته شده توسط دادگاه و دادسرا و آزادی زندانی از زندان وی فرار کرده و در این حالت و پس از طی مراحل قانونی و عدم مراجعه وی به زندان دادگاه یا دادسرا اقدام به ضبط وثیقه کرده که البته مازاد آن به فرد سندگذار عودت داده خواهدشد.

سند اجاره  ای ارزان

در بحث اجاره سند و سند اجاره ای یکی از مهمترین عامل و نکات این مقوله بحث مالی آن خواهدبود.

نکات و جنبه های مختلفی در این زمینه وجود دارد ممکن است یک سری افراد و موسسات از موقعیت و گرفتاری زندانی و خانواده وی سو استفاده کرده و مبالغ هنگفتی از آنان دریافت خواهندکرد.

در برخی موارد و موسسات نیز قیمت واقعی را دریافت کرده و به هم میهن خود جفا نخواهندکرد.

اما برخی از موسسات و افراد سندگذار نیز وجود دارند که قیمت و هزینه های پایینی دریافت خواهند کرد اما سند و وثیقه ای که ارایه می دهند مورد دار و مساله دار است به طور مثال ممکن است سند ارایه شده جعلی باشد.

که این خود باری جدید بر عهده خانواده زندانی بوده و آنان را درگیر مساله جدیدی خواهد کرد.

چه بسا مساله قبلی و اولیه آنان حل نشده مساله دیگری نیز اضافه خواهدشد.

گروه اجاره سند راه گشا

گروه اجاره سند راه گشا در زمینه اجاره سند با بیش از یک دهه سابقه همواره در کنار خانواده افراد زندانی بوده تا همواره به کمک آنان شتافته تا بتوانند عزیزان خود را به دامان امن خانواده بازگردانده و خانواده ای را از نگرانی برهانند.

در این مسیر خرسندیم که همواره با سابقه ای درخشان و روشن و بدون هیچ نکته تاریک و حتی یک پرونده سیاه در کنار شما عزیزان بوده ایم و توانسته ایم بدون هیچ سهل‌انگاری و اشتباهی پرونده های قبول کرده و تعهد داده خویش را به سرانجام برسانیم.

شما عزیزان برای حل مساله زندانی خود برای یافتن سند اجاره ای درهر ساعتی از طرق مختلف (تماس تلفنی یا فصای مجازی مانند تلگرام و واتساپ با شماره تماس 09192702181 ) با همکاران ما در گروه اجاره سند راه‌گشا تماس حاصل نموده و همواره همکاران ما به سوالات شما پاسخگو خواهندبود.

5/5 - (2 امتیاز)
Call Now Button