اجاره سند برای آزادی موقت

شرایط آزادی موقت زندانی با اجاره سند

درمقاله پیش‌رو اینبار سعی بر آن داریم تا مبحث و مفاهیم جدیدی را در مقوله وثیقه سند اجاره‌ای سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای دادسرا- اجاره سند- اجاره وثیقه- سند ملکی اجاره ای– وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی– وثیقه برای دادگاه- وثیقه برای دادسرا- . . .برای شما عزیزان بازگو کرده و شما را به صورت کلی با این حیطه آشنا سازیم.

شرایط آزادی موقت زندانی

منظور از آزادی موقت درواقع همان مرخصی زندانی می‌باشد که امکان استفاده کردن از آن یا ممنوعیت استفاده از آن بستگی به پرونده هر زندانی و شرایط خاص آن خواهدداشت.

هر زندانی که امکان استفاده از حق مرخصی را داشته باشد باید ضمانت خواسته شده توسط دستگاه قضا را انجام دهد تا بتواند از مرخصی خویش استفاده کند.

قرار وثیقه درواقع محکم‌ترین و مطمین‌ترین ضمانت خواسته شده توسط دادگاه یا دادسرا می باشد.

وثیقه برای مرخصی (آزادی موقت) زندانی می‌تواند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا اموال منقول یا غیر منقول باشد که البته در اکثر موارد قاضی محترم پرونده اموال غیر منقول را قبول خواهدکرد.

همچنین میزان قرار وثیقه توسط دستگاه قضا و قاضی محترم پرونده و البته با توجه به نوع و شدت اتهام وارده یا جرم انجام شده و همچنین تعداد دفعات محکومیت زندانی و سایر شرایط که در حیطه کاری قاضی محترم می‌باشد تعیین خواهدشد.

البته باید خاطر نشان کرد که حتی با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت زندانی از زندان نیز باز هم باید در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده در دادگاه حضور داشته باشد در غیر این صورت به معنی فرار متهم یا مجرم خواهدبود.

حتی پس از پایان دوره مرخصی وی اگر زندانی خود را معرفی ننماید بلافاصله وثیقه وی که نزد دستگاه قضایی به امانت گذاشته شده‌است ضبط خواهدشد.

این مطلب را نیز بخوانید: اطلاعاتی جامع در خصوص اجاره سند

به این نکته نیز باید اشاره کرد که گاهی ارزش وثیقه گذاشته شده نزد دادگاه بیشتر از قرار وثیقه تعیین شده می‌باشد در چنین شرایطی مازاد ارزش (در مورد ملک صدق می‌کند) وثیقه  به صاحب آن بازگردانده خواهدشد.

اجاره سند

هنگامی که شخصی به دلیل انجام کاری خلاف قوانین وضع شده در جامعه خویش زندانی می‌شود دو حالت وجود دارد:

۱- جرم انجام شده توسط وی با ادله و شواهد کافی و لازم به اثبات رسیده‌است و قطعا وی مجرم شناخته شده‌است که در این صورت به این فرد مجرم گفته می‌شود.

۲- جرم انجام شده هنوز به اثبت نرسیده است و تنها بنابر شواهدی که کافی نیست اتهام انجام آن جرم به وی زده شده‌است که در این صورت به این فرد متهم گفته می‌شود.

در هر دو صورت چه فرد زندانی مجرم باشد( برای طلب عفو و رضایت از شاکیان خویش و حتی رسیدگی به امور خانواده خود) یا متهم باشد( برای جمع‌آوری شواهد و مستنداتی دال بر بی‌گناهی خویش و همچنین رسیدگی به امور معیشتی و دیگر امور خانواده و افراد تحت تکفل خویش) می‌خواهند از حق مرخصی خود (امکان استفاده از مرخصی برای هر فرد زندانی با توجه به شرایط و جزییات پرونده وی توسط قاضی محترم پرونده تعیین خواهدشد) استفاده کنند که برای این منظور قرار وثیقه از سوی دادگاه و دستگاه قضا تعیین شده و زندانی موظف به تامین خواهد شد تا بتواند از حق مرخصی خود استفاده کند.

در اینجا  به طور اختصاصی موضوع بحث ما در مورد سند ملکی خواهدبود.

این مطلب را نیز بخوانید: مراحل گام به گام تهیه سند برای زندانی

هنگامی که قرار وثیقه از سوی قاضی تعیین می‌شود فرد زندانی و یا خانواده و نزدیکان وی ملزم به تامین ‌آن خواهندبود.

اگر زندانی و یا خانواده و بستگان وی دارای ملکی با ارزش خواسته شده باشند که خب موضوع برطرف خواهدشد اما اگر زندانی و خانواده وی فاقد ملک شخصی باشند و یا ملکی با ارزش خواسته شده نداشته‌باشند مجبور به تامین سند ملکی با آن ارزش خواهند شد که در این موارد معمول ترین و راحت‌ترین راه اجاره سند از شرکتهای اجاره دهنده سند خواهدبود.

حقوق زندانیان در اجاره سند

ممکن است این ذهنیت پیش بیاید که فرد زندانی و یا خانواده وی به دلیل موقعیتی که دارند اگر به این شرکت‌ها مراجعه کنند مجبورند برای رفع گرفتاری خویش تن به هر شرایطی بدهند در صورتی که اصلا چنین چیزی نخواهدبود و این قرارداد نیز مانند هر قرارداد دیگری دو طرف معامله دارد و حقوق هر دو طرف مهم بوده و باید رعایت شود.

به طور مثال فرد زندانی و یا خانواده وی باید از صحت و سلامت سند ارایه شده اطمینان حاصل نمایند تا خدای نکرده سند جعلی یا مورد دار به ایشان ارایه نشود.

و یا در مورد هزینه پرداختی خویش باید اطمینان حاصل کنند که هزینه‌ای معمول و به حق است و میزان بیشتری از وی دریافت نشده‌است.

مقررات آزادی موقت زندانی با اجاره سند

پس از تعیین قرار وثیقه توسط قاضی محترم پرونده و ابلاغ آن به زندان باید زندانی و یا خانواده وی وثیقه خواسته شده را تامین کرده و به دادگاه یا دادسرا تسلیم نمایند.

این وثیقه می‌تواند اموال منقول یا غیر منقول باشد که در مورد ارزش‌گذاری آن دادگاه کارشناس معتمد خود را به محل فرستاده تا ارزش واقعی وثیقه تامین شده را بسنجد.

مزایای آزادی با اجاره سند

اینکه زندانی فقط در زندان بماند نه برای شاکی یا شاکیان سودی خواهد داشت نه برای خود فرد زندانی و نه برای دولت. و فقط انواع هزینه ها همچون خوراک-پوشاک-مسکن-سلامت-امنیت و . . . بر عهده دولت خواهدافتاد و این هزینه‌ها از بیت‌المال کسر خواهدشد.

لذا با آزادی موقت زندانی هم وی می‌تواند به امور خانواده و افراد تحت تکف خویش بپردازد هم می‌تواند در راستای امرار معاش و گذران زندگی خود فعالیتی انجام دهد و هم  هزینه اضافی به دولت تحمیل نخواهدشد.

این مطلب را نیز بخوانید: آیا زندانی مهریه با سند آزاد می شود؟

از سوی دیگر اگر خانواده وی به طور مثال فقط یک سند ملکی داشته باشند و بخواهند همان را به عنوان وثیقه برای زندانی خویش بگذارند در شرایطی که برای رضایت

گرفتن از شاکی یا شاکیان پرونده یا هر امر دیگری نیاز به پول داشته باشند و مثلا بخواهند ملک خود را بفروشند به دلیل آنکه در گرو دادگاه می‌باشند عملا دستشان بسته مانده و هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند پس اهمیت اجاره سند در این حالت خود را به وضوح نشان خواهد داد.

اجاره سند برای زندانی

پس از تعیین قرار وثیقه  توسط قاضی محترم پرونده برای فرد زندانی خانواده وی به شرکت‌های اجاره سند مراجعه کرده و پس از تحقیقات لازم در مورد صحت و سلامت فعالیت شرکت مورد نظر و اطمینان از سلامت سند ملکی ارایه شده توسط ایشان اقدام به عقد قرارداد بین طرف خواستار سند و شخص سندگذار در حضور شرکت اجاره سند خواهندکرد.

در این قرارداد حقوق هر دو طرف معامله لحاظ شده و برای اطمینان خاطر شخص سندگذار نیز از اینکه ملک وی در صورت فرار زندانی ضبط نخواهد شد مفاد مورد نظر و ضمانت مورد نیاز قید خواهدشد.

پس از عقد قرارداد ذکر شده نوبت به انجام امور اداری توسط شرکت اجاره سند خواهد رسید که پس از طی امور اداری لازم و تقدیم وثیقه  به دادگاه زندانی از زندان آزاد خواهد شد.

اما این پایان کار نخواهد بود و برای جلسات دادرسی و هر زمان که دادگاه نیاز باشد و زندانی را احضار کند وی باید در دادگاه یا دادسرا حضور یابد.

اجاره سند برای مرخصی زندانی

همانطور که قبل‌تر اشاره کردیم هر زندانی اعم از متهم (کسی که به وی فقط اتهام انجام جرمی زده شده و هنوز با ادله و شواهد کافی به اثبات نرسیده‌است) یا مجرم ( کسی که وقوع جرم توسط وی به اثبات رسیده است و شواهد کافی دلیل بر این مهم وجود دارد) در اغلب موارد تمایل دارند که از حق مرخصی خویش استفاده کنند( اینکه زندانی حق استفاده از مرخصی را دارد یا خیر توسط قاضی محترم پرونده و با توجه به جزییات پرونده و نوع  و شدت جرم انجام شده توسط مجرم یا اتهام زده شده به متهم و تعداد دفعات محکومیت وی و متن صریح قانون در مورد آن شرایط و البته حق خود قاضی که توسط قانون به وی اعطا شده‌است تعیین خواهد شد.)

این مطلب را نیز بخوانید: اصلی ترین شرایط ارائه مرخصی زندانی

استفاده از مخصی اغلب برای افراد بسیار مهم است چرا که به طور مثال یک متهم می‌تواند از این فرصت برای جمع‌آوری مدارکی دال بر بی‌گناهی خویش استفاده کند و در مورد مجرم هم بسیار اهمیت دارد زیرا می‌تواند به نزد شاکی یا شاکیان پرونده خویش رفته و از ایشان طلب عفو و مغفرت نماید همچنین در هر دو مورد می‌توانند به امور خانواده و افراد تحت تکفل خویش رسیدگی کرده و خانواده خود را بی‌سرپرست رها ننمایند.

اجاره سند برای دادگاه

منظور از اجاره سند برای دادگاه همان تهیه سند ملکی به عنوان وثیقه برای زندانی (متهم یا مجرم ) می‌باشد که وی بتواند از حق مرخصی خود استفاده نماید.

سند اجاره‌ای ارزان

وقتی وارد مقوله وثیقه سند اجاره‌ای سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه– سند اجاره‌ای برای دادسرا- اجاره سند- اجاره وثیقه- وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای دادگاه- وثیقه برای دادسرا- . . . می‌شوید قطعا مانند هر امر دیگری یکی از دغدغه‌هایتان بحث مالی این موضوع خواهد بود و کلماتی همچون سند اجاره‌ای ارزان می‌توانند بسیار گول زننده باشند .

اما در برابر چنین کلماتی دو موضوع بسیار متفاوت مطرح خواهد بود یکی شرکت‌ها  افرادی که با ارایه قیمت مناسب سعی در کمک به هم میهنان خویش داشته و می‌خواهند نرخ واقعی را دریافت کرده و گره از کار گرفتاری بگشایند و انسان دربندی را به آغوش گرم خانواده خویش بازگردانند.

و اما دیدگاه دوم افرادی هستند که با استفاده از چنین کلمات گول‌زننده‌ای سعی در فریفتند فرد زندانی و خانواده وی داشته تا با ارایه سندی مشکل دار بعضا اسناد جعلی و مورد دار تنها مبلغی را دریافت کرده و فقط فرد زندانی و خانواده وی زا گرفتار تر کنند پس تشخیص این موضوع و کذب بودن یا نبودن این وعده بسیار مهم و حایز اهمیت خواهدبود.

این مطلب را نیز بخوانید: چگونه سند اجاره ای فوری با پایین ترین قیمت پیدا کنیم؟

گروه اجاره سند راه‌گشا مفتخر است که با سابقه‌ای بیش از یک دهه همواره در کنار شما عزیزان بوده و بدون داشتن حتی یک مورد اشتباه و عملکرد نابه‌جا کوشیده‌است تا بهترین خدمات را به شما عزیزان در مقوله وثیقه سند اجاره‌ای سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای دادسرا- اجاره سند- اجاره وثیقه- وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- وثیقه برای دادگاه- وثیقه برای دادسرا- . . .ارایه نماید.

شما عزیزان در هر ساعتی از شبانه‌روز همواره می‌توانید از راه‌های گوناگون ارتباطی(تماس تلفنی یا واتساپ یا تلگرام با شماره تماس 09192702181 و یا سایت ما به نشانی www.rahgosha.com) با همکاران و کارشناسان پاسخگوی ما در گروه اجاره سند راه‌گشا تماس حاصل نموده و در این امر خطیر و در راه بازگرداندن عزیزانتان به آغوش امن خانواده از ما یاری بخواهید.

امیدواریم همواره در این کره خاکی نه انسانی درگیر دام همنوع خود شده و نه انسانی از روی جهل یا اجبار مرتکب امری خطا و خلاف قانون شود.

5/5 - (2 امتیاز)
Call Now Button